Zrównoważony handel

Jak podał Eurostat, europejskie biuro statystyczne, w październiku br. w handlu strefy euro odnotowano równowagę, wobec 2 mld euro nadwyżki we wrześniu 2005 r.

Po uwzględnieniu czynników sezonowych handel Eurolandu miał deficyt w wysokości 1,2 mld euro (a we wrześniu nadwyżkę 2,2 mld euro).

We wszystkich 25 krajach Unii Europejskiej deficyt handlowy wyniósł w październiku br. 11 mld euro wobec wrześniowego deficytu na poziomie 8,7 mld euro.

Z uwzględnieniem czynników sezonowych, deficyt w handlu UE wyniósł w październiku 12,2 mld euro wobec 9 mld euro we wrześniu.


Zobacz również