Zrównoważony rozwój popłaca

Giełdowe spółki zrzeszone w Światowej Radzie Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development) przynoszą swoim udziałowcom lepszy zwrot z inwestycji niż pozostałe firmy.

Stopa zwrotu w przypadku 141 firm z ponad 30 krajów, zrzeszonych w WBCSD wynosiła po pierwszym roku 13,5%, po 3 latach 20,7% a po 5 latach - 24,5%. Dla porównania zwrot dla indeksu MSCI World Local wynosił odpowiednio 9,2%, -7,8% oraz 19,6%.

Największe różnice między wynikami firm "zwykłych" i tych, które kierują się zasadami społecznej odpowiedzialności oraz zrównoważonego i trwałego rozwoju, widoczne są w krajach Ameryki Łacińskiej oraz państwach Europy poza Europejską Unią Monetarną (w WBCSD nie ma jednak niestety firm z Polski).

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) zrzesza 178 firm z całego świata, które łączy praktyczne poparcie koncepcji zrównoważonego rozwoju w obszarze wzrostu gospodarczego, równowagi ekologicznej i postępu społecznego.


Zobacz również