Zwalnia wzrost japońskiej gospodarki

Japońska gospodarka w III kw. br. rosła wolniej niż przewidywano, ale trendy makroekonomiczne wyglądają obiecująco.

Produkt krajowy brutto wzrósł w III kw. 2005 r. o 0,2% do końca września, wcześniej przewidywano wzrost na poziomie 0,4%.

Natomiast trendy makroekonomiczne zapowiadają poprawę. Zmniejsza się stopa bezrobocia, wzrosło zaufanie konsumentów i firm, zaczynają więcej kupować i inwestować. Okres deflacji zdaje się mieć ku końcowi.

Inwestycje kapitałowe podczas ostatniego kwartału wzrosły o 1,6%, a konsumpcja w sektorze prywatnym, który jest głównym motorem wzrostu, o 0,4%.

Jeśli zostaną utrzymane dotychczasowe trendy, na koniec 2005 roku wzrost gospodarczy w Japonii wyniesie 1%.