Zwalniają za e-maile

Jedna na pięć amerykańskich firm zwolniła kiedyś pracownika za "nieprawidłowe" korzystanie z poczty elektronicznej - wynika z raportu opublikowanego przez American Management Association.

Z opracowania można się również dowiedzieć, że pracownicy każdego dnia zajmują się pocztą elektroniczną (czytając, pisząc lub zarządzając wiadomościami) nawet do 107 minut. Co więcej, aż 75% ankietowanych przyznało, że problemy z pocztą elektroniczną wielokrotnie powodowały "przestoje" w ich pracy - 25% respondentów przyznało, że przestoje te trwały nawet 2 dni. Ale to, że użytkownicy narzekają na problemy z pocztą, nie znaczy, że nie doceniają możliwości, jakie daje ta forma komunikacji - aż 86% ankietowanych przyznało, iż dzięki poczcie pracują znacznie wydajniej.

Wśród powodów, które przyczyniły się do zwolnienia pracownika za korzystanie z poczty elektronicznej znalazły się: rozsyłanie wiadomości zawierających poufne informacje o firmie, nadmierne wykorzystywanie poczty do celów prywatnych (wiele firm zabrania tego) oraz rozsyłanie pornografii.