Żwawy przemysł

Indeks Global PMI określający koniunkturę w światowym przemyśle w lipcu rośnie do poziomu największego od dziewięciu miesięcy.

W lipcu wartość wskaźnika Global PMI, który publikowany jest co miesiąc przez ISM (Instytut Zarządzania Podażą), JPMorgan, NTC Research i IFPSM (Międzynarodową Federację Zarządzania Popytem i Podażą), wzrosła do 53,4%, z poziomu 52,3%, co oznacza "wzrost w szybkim tempie". Wartość wskaźnika rośnie drugi miesiąc z kolei, odbijając się od majowego, najniższego na przestrzeni ostatnich dwóch lat poziomu. Aktualne, lipcowe notowanie, jest już najwyższe od 9 miesięcy. W rozbiciu na poszczególne kraje, wskaźnik PMI najszybciej rósł dla RPA, potem w przypadku Danii i Stanów Zjednoczonych. Spadek PMI miał miejsce tylko w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Australii.

Tempo to cechowało niemal wszystkie składowe Global PMI. Wartość wskaźnika produkcji wzrosła w ciągu miesiąca z 53,6 do 56,2%, wskaźnika nowych zamówień - z 54,1 do 55,7%, Wskaźnik cen na środki produkcji wzrósł przy tym tylko nieznacznie, z 53 do 53,1% a zatrudnienia - z 50 do 50,7%.

Indeks jest opracowany w oparciu o dane z 23 państw, wytwarzających w sumie 80% światowej produkcji przemysłowej; w tym gronie uwzględniona jest także Polska (0,5% w światowym PKB).


Zobacz również