Związki ganią Europę

Międzynarodowa Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych stwierdziła w swoim raporcie, że Europa nieustannie łamie prawa związkowe.

Europa została wprawdzie uznana przez Międzynarodową Konfederację Wolnych Związków Zawodowych (CISL) za kontynent uprzemysłowiony i demokratyczny, jednak zwłaszcza w krajach przechodzących transformację w ubiegłym roku dokonywane były pogwałcenia praw związkowych.

CISL w swoim raporcie wytknął części krajów europejskich prywatyzację, która często dokonywana była bez konsultacji ze związkowcami, w dodatku rządy bardziej nastawiały się na pozyskanie zagranicznych inwestorów niż na zachowanie szacunku dla związków zawodowych.

Z raportu wynika, że zwalnianie związkowców z pracy jest praktykowane w Czechach, na Węgrzech, w Bułgarii, Chorwacji, Rosji i na Ukrainie. Białoruś zaś została okrzyknięta przez CISL "ostatnią dyktaturą w Europie" - przywódcy niezależnych związków zawodowych byli tam zastępowani przez osoby wyznaczane przez rząd. Białoruski kodeks pracy ogranicza również prawo do strajku, prezydent może w każdej chwili zawiesić lub odwołać strajk.

CISL zrzesza 231 związków zawodowych ze 150 krajów.