Zwierciadełko narodów

Polacy częściej niż inni Europejczycy postrzegają się jako osoby ambitne ale i "rodzinne". Tylko co czwarty z nas podkreśla jako cechę narodową poczucie wspólnoty i przywiązanie do swojej społeczności.

Mieszkańcy 14 europejskich krajów zostali w ramach badania European Trusted Brands 2005 zapytani o postrzeganie samych siebie i poproszeni o wskazanie cech, które najmocniej lub najsłabiej ich charakteryzują. Większość mieszkańców Europy postrzega siebie jako osobę szczerą i rodzinną, w dalszej kolejności - także praktyczną i optymistycznie nastawioną do życia.

Polaków wyróżnia na tle innych narodów m.in. to, że postrzegamy siebie jako ambitnych - dużo częściej niż pozostałe narody (53%). Wyprzedzamy w tym względzie Niemców (41%) i Austriaków (36%). Poza ambicją, dostrzegamy u siebie także "rodzinność" (76%, podobnie jak Niemcy) i, cokolwiek by to znaczyło - "stylowość" (31%, tym razem po społu z Czechami). Te cechy charakteru narodowego podkreślaliśmy w badaniu częściej niż przeciętny Europejczyk.

Z innych ustaleń badania warto zacytować m.in., że za najbardziej namiętnych (ponad 40%) mają się Francuzi i Portugalczycy, najmniej porywczych Finowie i Polacy (poniżej 20%), najmniej szczerych Czesi (57% - dla porównania za najbardziej szczerych uważają się Anglicy - 88% odpowiedzi).

Pewność siebie deklaruje 66% Niemców i 60% Austriaków (średnia w Europie to 45%). Ponad 70% Holendrów, Rosjan i Francuzów podkreśla swoje przywiązanie do wspólnot i społeczności, ale tylko co czwarty Polak i mieszkaniec Wielkiej Brytanii utożsamia się z nimi.

Za praktycznych uważają się najczęściej Niemcy (77%), za ostrożnych Francuzi (67%), statecznych Holendrzy (65%), swobodnych Rosjanie (58%), nowoczesnych Hiszpanie (39%), uczuciowych Francuzi (44%), impulsywnych Austriacy (34%), "lokalnych" Czesi (45%), światowych Francuzi (54%), buntowniczych Węgrzy (18%).

Zdecydowanie wyróżniają się, na tle innych narodów popadając w skrajności, Rosjanie. Najczęściej uważali siebie za zestresowanych (44%), optymistów (70%), za karierowiczów (30%), za śmiałych, wpływowych i ... niespełnionych (45%).

Badanie European Trusted Brands przeprowadzono już po raz piąty. Respondenci zostali wybrani spośród czteromilionowej bazy prenumeratorów Reader's Digest. W 14 krajach, w 12 językach przeanalizowano 24,832 ankiet. Respondenci otrzymali listę 30 cech osobowości o zostali poproszeni o wskazanie tych cech które najlepiej odzwierciedlają ich osobowość, zachowanie, poglądy na życie.


Zobacz również