Zwodnicza globalizacja

Wbrew optymistycznym założeniom co do szans, jakie niesie globalizacja, najnowszy raport Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) dowodzi, że nie ma dobrego przełożenia wzrostu gospodarczego na wzrost zatrudnienia i powstawanie dobrych, niwelujących ubóstwo miejsc pracy.