Zwolennicy unijnego budżetu

Dwie trzecie Polaków uważa, że w interesie naszego kraju leży zwiększenie budżetu Unii Europejskiej, a co czwarty ankietowany chciałby jego ograniczenia. Połowa jest zdania, że ważniejszy niż unijne pieniądze jest wspólny rynek - wynika z sondażu GFK Polonia przeprowadzonego na zlecenie UKIE.

Ankietowani są zdania, że pieniądze, które Polska dostaje z unijnego budżetu powinny być kierowane przede wszystkim na służbę zdrowia, rozwój infrastruktury komunikacyjnej i dopłaty dla rolników. Wymieniali także stypendia dla młodzieży i ochronę środowiska. Warto zaznaczyć, że postulat kierowania dotacji na służbę zdrowia jest niemożliwy do spełnienia, ponieważ polityka społeczna należy wyłącznie do państw członkowskich, nie funkcjonuje na poziomie wspólnotowym.

Dla 43% respondentów ważniejszy niż wspólny unijny rynek jest unijny budżet. Aż dwie trzecie ankietowanych uważa, że UE powinna zwiększyć budżet nawet kosztem większych wkładów finansowych państw członkowskich (w tym Polski).