Zwolnieni z banków

W większości ankietowanych przez Pentor banków w 2002 r. zmalało zatrudnienie. Nie zmieniło się w co piątym, a wzrosło w co dziesiątym.

Jak wynika z danych Pentoru, zatrudnienie rosło najczęściej w bankach spółdzielczych (24%). Aż 69,5% ankietowanych przedstawicieli banków przewiduje w przyszłym roku redukcję zatrudnienia w swoich placówkach. Wzrostu liczby zatrudnionych spodziewa się 5,5%, a utrzymania zatrudnienia bez zmian oczekuje co czwarty respondent.

84% banków z przewagą kapitału krajowego i 78% zagranicznego oraz 31% banków spółdzielczych przewiduje zmniejszenie zatrudnienia w 2003 roku.

Zdaniem 54% ankietowanych bankowców, w ciągu najbliższych dwóch lat zatrudnienie w całym sektorze bankowym znacząco zmaleje, według 34% zmaleje „nieco”, zdaniem 8,5% pozostanie bez zmian, w według 3,5% zwiększy się. Dwa lata temu ograniczenia liczby miejsc pracy w bankowości spodziewało się 82% przedstawicieli sektora.