Zwolnienia z ludzką twarzą


Zwolnienia z ludzką twarzą

Jakby było tak dobrze, jak jest niedobrze...

Zwalniani mają świadomość, że nie zostaną sami w trudnych chwilach, dzięki temu wzrasta ich poczucie bezpieczeństwa, utracone na skutek wypowiedzenia, rodzi się nadzieja na pozytywne zmiany w życiu. Pierwszym etapem są spotkania z psychologiem. "Ważne jest ‘przepracowanie emocji’ z uczestnikiem. Niekiedy wystarczy jedno spotkanie, innym razem musi się odbyć 6-7 spotkań" - mówi Justyna Subczyńska-Papuda. Jest to związane ze stażem pracy danej osoby, relacjami z przełożonymi i współpracownikami, formą rozstania, zaangażowaniem w działalność organizacji, odpornością na stres. "W przypadku programu ‘Progres’ przeprowadzane są indywidualne sesje z doradcą zawodowym/psychologiem, a oprócz tego odbywają się spotkania w grupach wsparcia. Celem tych spotkań jest ‘samonapędzanie się" - opowiada Justyna Leśniak.

Dopiero po "przepracowaniu emocji" zaczyna się następny etap pracy.

Nosce te ipsum, czyli analiza predyspozycji uczestnika

Głównym celem outplacementu jest znalezienie pracy. Jednak aby to osiągnąć, uczestnik musi lepiej poznać siebie, swoje możliwości, predyspozycje, cele życiowe, a nawet marzenia. Powinien też od nowa określić swoje mocne i słabe strony, wspólnie z doradcą wytyczyć ścieżkę kariery zawodowej. Dobrze jest wybrać trzy możliwe rodzaje stanowisk pracy, których należy poszukiwać. Oprócz tego przy pomocy psychologa powstaje profil osobowości. W tym celu często stosuje się kwestionariusze charakterologiczne, testy predyspozycji zawodowych i inne zaawansowane narzędzia, np. Assessment Centre (oceny wieloczynnikowe). "Zetknęliśmy się z osobami, które od dawna nie szukały pracy. Niektórzy uczestnicy mieli unikalne kwalifikacje. Zwalniani spodziewali się dla siebie określonych korzyści, zwłaszcza że wybrali outplacement, mając do wyboru inne bonusy. Naszym celem było zdiagnozowanie ich potencjału, określenie i wybór ścieżki kariery i ścieżki rozwoju. Na początku przeprowadziliśmy więc analizę SWOT każdego kandydata, zarówno jego kompetencji twardych, jak i miękkich" - mówi Bożena Głowacka z Personnel College BG.

Zobacz również:

  • Ważne zmiany w Apple! Nowy kluczowy produkt i zmiana prezesa