Zwolnienia z ludzką twarzą


"W czasie spotkań uczestnicy zmieniają sposób myślenia, stają się otwarci na nowe możliwości, dlatego nie zawsze chodzi tylko o nową pracę. Niektórzy stwierdzają, że pragną pracować na swoim, założyć firmę (pomagamy przygotować biznesplan). Często podejmują decyzję o rozpoczęciu nauki na studiach podyplomowych, doktoranckich, myślą o zdobyciu międzynarodowych kwalifikacji zawodowych (np. ACCA, CFA, MBA), certyfikatów. Osoby te już wcześniej chciały kontynuować naukę i udział w programie sprawił, że przestały okładać to na później. Przy indywidualnym programie outplacement przeprowadzany jest audyt kariery, dzięki któremu łatwiej jest opracować indywidualny plan działania" - dodaje Justyna Subczyńska-Papuda, Bigram. Jeszcze inaczej działania podejmowane są w ramach projektu "Progres". "Po zbadaniu predyspozycji i stworzeniu bilansów umiejętności, staramy się wspólnie z kandydatem dopasować jego oczekiwania do szkoleń. Kierunki szkoleń zostają wybrane adekwatnie do potrzeb i możliwości uczestników (na podstawie ustalonego wcześniej indywidualnego planu działania) i analizy zapotrzebowania na kwalifikacje w regionie. Specjalne szkolenia są organizowane dla osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej (ocena pomysłu, weryfikacja predyspozycji i kwestie praktyczne). Podczas realizacji programów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, a także niewielką pomoc finansową, tzw. dodatek szkoleniowy" - mówi Justyna Leśniak, GDP, Kraków.

Jak cię widzą...

Niezależnie od sytuacji na rynku praca jest dobrem, towarem, którego poszukują obie strony - pracodawcy zależy na pozyskaniu talentów, kandydatowi na otrzymaniu etatu zgodnego z jego aspiracjami zawodowymi i finansowymi, kompetencjami, możliwościami rozwoju. Dlatego firmy przeprowadzające outplacement starają się wspólnie z uczestnikiem jak najlepiej opracować dokumenty aplikacyjne (cv i list motywacyjny). Należy pamiętać, że są one wizytówką osoby ubiegającej się o pracę. Mają zainteresować przyszłego pracodawcę i zachęcić do zaproszenia kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Oprócz tego w czasie spotkań uczestnicy uczą się autoprezentacji, pracują nad gestami, mimiką, sposobem poruszania się, a nawet zmianą (za pomocą fryzury i ubioru) wizerunku zewnętrznego. Ważne są wszelkie sygnały niewerbalne, zrobienie pierwszego wrażenia na potencjalnym przełożonym. "Zawsze oferujemy każdemu kandydatowi pomoc w przebrnięciu przez wywiad behawioralny. Pracujemy nad odważnym, bo pozytywnym, mówieniu o sobie: Potrafię... jestem dobry w... udaje mi się... mam talent do... podziwiają mnie za.... Uczestnicy dostają próbkę doświadczenia udziału w zaawansowanych procedurach weryfikacyjnych, takich jak Assessment Centre" - mówi Bożena Głowacka. "Przygotowujemy kandydata do każdego rodzaju rozmowy kwalifikacyjnej - do wywiadu zawodowego, kompetencyjnego, a także do tzw. stress-interview. Staramy się, aby nasi kandydaci nie zostali zaskoczeni ‘dziwnymi’ pytaniami czy celowo irytującym zachowaniem rozmówcy" - dodaje Justyna Subczyńska-Papuda.

Zobacz również:

  • Ważne zmiany w Apple! Nowy kluczowy produkt i zmiana prezesa