Żywotność danych (cz. 2)

Informacje przechowywane i przetwarzane cyfrowo są narażone na ryzyko utraty. Mogą paść ofiarą nie tylko wirusów i błędów użytkownika. Poważne zagrożenie stanowią również ograniczona żywotność nośników danych i nieprzewidywalne awarie w ich funkcjonowaniu. Poniższe porady podpowiedzą ci, jak przeciwdziałać utracie cennych zasobów.

3. Decydując się archiwizować swoje zasoby na twardych dyskach, te zaś przechowywać poza komputerem, podłączaj je co sześć miesięcy. Jeśli dysk pozostaje nieużywany zbyt długo, tężeje substancja w jego łożyskach.

4. Macierz RAID 1 lub RAID 5 składająca się z dwóch lub czterech dysków automatyzuje proces pierwszego replikowania danych, jednak ma pewne wady. Duplikat nie znajduje się w innym miejscu niż oryginał (patrz punkt 1). Oprócz tego replikowane są również błędy. Dlatego nieodzowne jest utworzenie trzeciej, niezależnej kopii zapasowej.

5. Ustal lokalizację oryginału (plik, folder lub nośnik) i przywracaj zasoby w to miejsce tylko wtedy, gdy oryginał ulegnie uszkodzeniu. Bezplanowe synchronizowanie w obie strony z udziałem dwóch lub trzech lokalizacji źródłowych prowadzi ze względów logicznych do utraty danych i/lub niepotrzebnej redundancji.