e-PUAP w promocji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczyna kampanię informacyjną, która ma przybliżyć ideę e-PUAP przyszłym usługodawcom i usługobiorcom.

Departament Informatyzacji MSWiA zamówił utworzenie systemu identyfikacji wizualnej, mającej na celu uzyskanie spójnego wizerunku prowadzonego przedsięwzięcia. e-PUAP posiada m.in. nowe logo, paletę kolorów firmowych oraz wytyczne dla dokumentów elektronicznych.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP, to główne przedsięwzięcie przewidziane w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010. Celem projektu jest uruchomienie platformy teleinformatycznej, na której instytucje publiczne będą udostępnić usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji poprzez pojedynczy punkt dostępowy w internecie. Jak zapowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, utworzona platforma będzie umożliwiała w przyszłości definiowanie kolejnych procesów obsługi obywateli i przedsiębiorstw, tworzenie kanałów dostępu do poszczególnych systemów administracji publicznej oraz rozszerzenie zestawu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt realizacji wynosi 26 mln zł, z czego 19 mln zł będzie pochodzić ze środków unijnych.