e-government - najszybszy w Seulu i Nowym Jorku

Badacze z Rutgers University Newark (USA) oraz Sungkyunkwan University (Korea) utworzyli ranking miast, w których najszybciej rozwija się e-government, czyli trend wykorzystujący nowoczesne technologie zamiast tradycyjnych formularzy, kolejek i urzędów. Pierwsze europejskie miasto znalazło się dopiero na 8 miejscu.

Przebadano efektywność wdrażania rozwiązań elektronicznych w setce miast w krajach, w których odsetek internautów jest najwyższy na świecie.

Oficjalne witryny miast sprawdzono w pięciu różnych kategoriach zawierających 98 szczegółowych ocen. Testowano ich bezpieczeństwo i możliwość zachowania prywatności, łatwość użytkowania, merytoryczną zawartość, dostępne usługi oraz wkład mieszkańców w proces zarządzania publicznymi pieniędzmi.

Najlepsze wyniki osiągnął Seul, tuż za nim były Nowy Jork i Szanghaj. Dalsze miejsca zajęły: Hong Kong, Sydney, Singapur, Tokio, Zurych, Toronto i Ryga.