e-reklama celuje w menedżerów

Internet jest najlepszym medium reklamowym – jeśli grupę docelową kampanii stanowi kadra zarządzająca. Takie wnioski płyną z raportu przedstawionego przez Nielsen/Netratings.

Spółka należąca do Nielsen/NetRatings, @plan, wraz z Instytutem Badania Opinii stanu Minnesota oraz serwisem washingtonpost.com przeprowadziły badanie na próbie blisko 1000 menedżerów amerykańskich przedsiębiorstw.

Większość samych zainteresowanych (60% ankietowanych) – odbiorców kampanii kierowanych do kadry zarządzającej – stwierdziła, że właśnie Internet jest najlepszym miejscem do zamieszczania reklam przeznaczonych dla nich. Blisko 50% uczestników badania przyznało, że dokonywało już zamówień usług lub towarów dla swojej firmy pod wpływem informacji uzyskanej w Sieci. 77% wskazało Internet jako miejsce skąd uzyskuje wiadomości na temat nowych produktów i firm. 92% respondentów czyta wiadomości w Internecie w czasie pracy; 45% przegląda także wiadomości finansowe i sprawdza notowania giełdowe. Według Nielsen/NetRatings, około 29% publiczności internetowej to osoby zaangażowane w podejmowanie decyzji biznesowych.

Większe zainteresowanie i intensywniejsze użytkowanie Internetu powoduje odpływ publiczności biznesowej od innych mediów. Połowa respondentów stwierdziła, że w związku z częstszym korzystaniem z Internetu ograniczyła oglądanie telewizji. 47% ankietowanych rzadziej czyta prasę codzienną, 45% - także magazyny, a 18% - rzadziej słucha radia.