eBay nie pozwala korzystać z Google Checkout

Największy serwis aukcyjny na świecie, eBay, chce powstrzymać swoich klientów przed korzystaniem z usługi Google Checkout - uruchomionego niedawno serwisu płatniczego Google'a. Sam eBay jest bowiem właścielem PayPala, bardzo popularnego serwisu tego typu.

Google Checkout umożliwia dokonywanie transakcji w Sieci bez potrzeby ujawniania sprzedającemu zbyt wielu informacji o nabywcy. Początkowo wykorzystywany był jedynie do uiszczania opłat za reklamy w Google'u i za zakupione od tej firmy pliki wideo.

Od czasu udostępniania go szerszemu gronu internautów, Checkout postrzegany jest jako rywal PayPala. Serwis eBaya pozwala na dokonywanie transakcji zarówno pomiędzy osobami fizycznymi, jak i pomiędzy firmami a osobami fizycznymi. Użytkownicy eBay'a mogą w firmowych zaleceniach przeczytać, iż serwis "zachęca do uiszczania płatności za pośrednictwem PayPala".

W dalszej części dokumentu Google Checkout został wymieniony wśród usług, z których korzystanie jest zabronione. eBay ostrzega, że wykorzystywanie zabronionej usługi może skończyć się ograniczeniem funkcjonalności konta, jego zawieszeniem bądź utratą statusu Supersprzedawcy.

Zdaniem rzecznik prasowej serwisu aukcyjnego, Catherine England, serwis Google'a nie spełnia wymogów bezpieczeństwa i dlatego został wpisany na "czarną listę". Poinformowała przy tym, że takie same kryteria stosowane są wobec wszystkich serwisów płatniczych. eBay pozwala swoim klientom na korzystanie z PayPala i 13 innych usługodawców. England obiecała, że jeśli Checkout stanie się bezpieczny, jej firma pozwoli na korzystanie z niego.