eCal na ratunek europejskiego kierowcy

Siemens Communications przystąpił do inicjatywy ratunkowej eCall (Emergency Call) propagującej w UE wprowadzenie europejskiego systemu połączeń ratunkowych na drogach i autostradach.

Celem inicjatywy jest wyposażenie do 2009 roku każdego pojazdu w Europie w uruchamiany ręcznie lub wyzwalany automatycznie system połączeń ratunkowych, który w razie wypadku wyśle awaryjny sygnał radiowy do pogotowia ratunkowego, policji i straży pożarnej. Siemens zamierza wykorzystać do tego celu doświadczenia uzyskane w opracowywaniu modułów radiowych GSM/GPRS i EDGE dla przemysłu motoryzacyjnego. Umowa o współpracy podpisana przez Siemensa i 29 innych udziałowców dotyczy koordynacji prac projektowych oraz instalacji systemu eCall, a także określa normy jakościowe, terminy i sposoby finansowania.

System połączeń ratunkowych eCall można będzie uruchamiać ręcznie przez osoby znajdujące się w pojeździe albo automatycznie za pomocą czujników zainstalowanych w samochodzie. Natychmiast po wysłaniu alarmu system nawiąże bezpośrednie połączenie głosowe z odpowiednim centrum ratunkowym i prześle ważne dane o wypadku, a przede wszystkim jego dokładną lokalizację. Nadany automatycznie sygnał w standardzie GSM może istotnie przyspieszyć czas przyjazdu służb ratunkowych.

Normy i specyfikacje systemu eCall powinny być gotowe do końca 2005 r., testy winny zakończyć się w 2006 r., a od roku 2009 wszystkie nowe samochody będą mogły być już wyposażane w technologię eCall. Jednolity, europejski system połączeń ratunkowych (E-112) powinien wtedy umożliwiać także przesyłanie dodatkowych danych lokalizacyjnych.

System będzie mógł skutecznie funkcjonować jedynie wtedy, gdy służby ratunkowe krajów członkowskich tak skonfigurują swoje centra telefoniczne, by mogły przetwarzać minimalne zestawy danych eCall. Uzgodnienia te mają zakończyć się najpóźniej do 2007 roku, co oznacza, że kraje członkowskie już muszą ze sobą współpracować w tej dziedzinie.


Zobacz również