eduROM - cyberedukacja

Young Digital Poland S.A. stworzyła największy i jedyny na świecie projekt edukacyjny wykorzystujący najnowsze technologie multimedialne i zasoby Internetu w procesie nauczania.


Young Digital Poland S.A. stworzyła największy i jedyny na świecie projekt edukacyjny wykorzystujący najnowsze technologie multimedialne i zasoby Internetu w procesie nauczania.

Badania wykazują, że równoległe oddziaływanie na wiele zmysłów pozwala na szybkie i efektywne przyswajanie wiedzy. Jeden obraz zastępuje tysiąc słów, a jedna animacja - tysiąc obrazów. I właśnie dlatego firma Young Digital Poland S.A. stworzyła największy i jedyny na świecie projekt edukacyjny, uwzględniający nowoczesne podejście do nauczania. Ten wielki projekt składa się z pięciu elementów:

eduROM - elektroniczny podręcznik

eduNET - wertykalny portal edukacyjny

eduLAN - oprogramowanie edukacyjne przeznaczone dla szkół

eduWAP - portal edukacyjny przeznaczony dla telefonów komórkowych i komputerów typu Palm/PDA

eduLINK - program międzynarodowej współpracy edukacyjnej.

eduROM - cyberedukacja
Jednym z jego podstawowych założeń jest utworzenie teleinformatycznej platformy współpracy między grupami i instytucjami uczestniczącymi w procesie nauczania tj. między szkołą, nauczycielami, uczniami i rodzicami.

Element, który pojawi się jako pierwszy to eduROM - szkolny podręcznik elektroniczny. Niekonwencjonalny sposób prezentacji treści, doskonałe zdjęcia, trójwymiarowe animacje, filmy wideo oraz setki interaktywnych ćwiczeń sprawiają, że uczeń przyswaja potrzebną mu wiedzę znacznie szybciej i efektywniej.

Materiał dydaktyczny

eduROM - cyberedukacja
Materiał dydaktyczny zawarty na eduROM-ach obejmuje wszystkie przedmioty obowiązujące w zreformowanej szkole podstawowej (język polski, matematyka, przyroda, historia i społeczeństwo) oraz w gimnazjum (język polski, matematyka, fizyka, geografia, biologia, historia i chemia).

Prezentowane treści przygotowane zostały specjalnie na potrzeby eduROM-u przez interdyscyplinarną grupę ponad 150 autorów. Materiał dydaktyczny zgodny jest z podstawą programową i zatwierdzonymi już przez MEN programami nauczania. Treści dydaktyczne zawarte na każdym z eduROM-ów odpowiadają co najmniej 100 godzinom efektywnej nauki!

W każdym przedmiocie widoczne jest również ścisłe powiązanie prezentowanych treści z doświadczeniami życia codziennego. Takie rozwiązanie pozwala uczniowi zrozumieć, że otaczający go świat to jedna całość.

Po każdej lekcji i każdym rozdziale umieszczone zostały ćwiczenia sprawdzające. Ich systematyczne rozwiązywanie stanowi doskonały sposób utrwalania nowych wiadomości.

Wykorzystanie mediów i technologii informacyjnej dogłębnie objaśnia uczniowi wszystko, co dzieje się wokół niego. W każdym programie znajduje się kilkadziesiąt filmów wideo i animacji, które mają na celu przybliżenie uczniowi danego przedmiotu. Uczeń śledzi przeprowadzanie rozmaitych doświadczeń chemicznych, animacje przedstawiające zjawiska fizyczne i przyrodnicze czy, niemożliwe do zobaczenia gołym okiem, procesy biologiczne.

W każdym programie z konkretnego przedmiotu znajdują się specyficzne programy narzędziowe, charakterystyczne dla niego. W geografii są to m.in. interaktywne mapy, które dzięki zaawansowanym technologicznie aplikacjom stwarzają możliwość oglądania ich w maksymalnym powiększe-niu; w biologii jest to galeria gatunków przedstawiająca zestawienie blisko 60 najważniejszych organizmów żywych wraz z encyklopedycznym opisem i ilustracjami, przygotowanymi specjalnie przez szkicowników, a w języku polskim, słowniczek ortograficzny, który nie tylko podaje alfabetyczny wykaz wyrazów sprawiających trudności, ale także zestawienie najważniejszych reguł ortograficznych. W zawsze trudnej chemii znajdujemy oczywiście układ okresowy pierwiastków - program narzędziowy, który oprócz podstawowych informacji na temat pierwiastków podaje również ich właściwości, izotopy, występowanie, zastosowanie czy sposób otrzymywania.

Oprócz tego każdy z eduROM-ów zawiera:####

Biogramy - program narzędziowy, który dostarcza podstawowej wiedzy o znanych postaciach ze świata nauki

Słowniczek - obejmuje kilka tysięcy terminów z różnych dziedzin nauki, objaśnionych w przystępny sposób

Przeglądarka zdjęć i ilustracji - daje możliwość obejrzenia w maksymalnym powiększeniu tysiące ilustracji.

Dodatkowe opcje

Program eduROM został wyposażony w aplikacje nie tylko ułatwiające pracę z programem, ale również systematyzujące wiedzę ucznia. Są to:

Zapamiętaj! - wykaz najważniejszych wiadomości, które uczeń powinien zapamiętać z danej lekcji i z danego przedmiotu; jest to jednocześnie niezbędne minimum, którego znajomość pozwala na przejście do kolejnych etapów edukacji;

Notatki - spełniają rolę elektronicznego zeszytu, dzięki umożliwieniu uczniowi tworzenia własnych notatek;

Szukaj - umożliwiają wyszukiwanie interesujących ucznia informacji według słów kluczowych;

Zakładki - pozwalają na zapamiętywanie ulubionych stron w danym przedmiocie.

Przedstawiliśmy w wielkim skrócie podstawowe informacje tylko o systemie eduROM. W najbliższych wydaniach zaprezentujemy szerzej oryginalny projekt informatyczny.