iBard24 - backupu i archiwizacji danych w chmurze

Polski rynek rozwiązań do backupu i archiwizacji danych rozwija się bardzo dynamicznie. W szczególności dotyczy to usług do backupu danych online, które wykorzystują technologię cloud computing. Przyczyną tak dynamicznego rozwoju rynku tego typu rozwiązań jest rosnąca świadomość konsumentów na temat bezpieczeństwa danych, a coraz częściej, również wymogi prawne stawiane przed przedsiębiorcami.

Wypróbuj usługę iBard

Zmienia się również model pracy na tego typu usługach. Chmura nie jest już jedynie wirtualnym dyskiem twardym, na którym przechowujemy nasze dane. Zmieniające się potrzeby użytkowników, wymusiły zmiany w usługach do archiwizacji i backupu danych, nadając im kształt platform do udostępniania zasobów w Internecie, synchronizacji danych między różnymi urządzeniami i pracy grupowej na dokumentach. Ze względu na zdolność do współpracy niemal w czasie rzeczywistym, stały się one wygodnym narzędziem do kolaboracji.

Zobacz również:

  • Home Office? Zabezpiecz swoje dane, tak jak zrobiłby to Twój pracodawca

Przyczyn wzrostu popularności tej formy przechowywania zasobów, można doszukiwać się również w zmianie schematu wykonywania pracy, która w dzisiejszych czasach coraz częściej odbywa się w sposób zdalny oraz w rosnącej popularności urządzeń mobilnych. Urządzenia te są obecnie na tyle zaawansowane technologicznie, że stanowią godną alternatywę dla komputerów osobistych. Jako lider polskiego rynku backupu online, staramy się sprostać oczekiwaniom Klientów i rozwijać mechanizmy ułatwiające współpracę w chmurzę, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania urządzeń mobilnych.

W najnowszej wersji iBard24, która miała swoją premierę w lipcu, udostępniono szereg rozwiązań usprawniających pracę grupową i współdzielenie informacji w chmurze, a także rozbudowane funkcje backupu dla urządzeń mobilnych. Oprócz możliwości archiwizacji i automatycznego wykonywania kopii zapasowych, usługa posiada również mechanizm dwustronnej synchronizacji oraz bardzo rozwiniętą funkcjonalność udostępniania danych, co jeszcze bardziej poprawia bezpieczeństwo przechowywanych plików i umożliwia pracę grupową na dokumentach niemal w „czasie rzeczywistym”.

Wypróbuj usługę iBard

Dwustronna synchronizacja plików, to nie jedyna nowość, którą ma do zaoferowania najnowsza wersja iBard24 na aplikacje mobilne. Prawdziwą rewolucją jest możliwość backupu całej zawartości urządzenia mobilnego, np. skrzynki SMS/MMS, listy kontaktów, kalendarzy, zdjęć, dokumentów i filmów, a także naszych indywidualnych ustawień urządzenia. W praktyce, daje to możliwość odtworzenia całej zawartości naszego telefonu, po zmianie aparatu.

W roku 2013, należy spodziewać się utrzymania bardzo wysokiej dynamiki rozwoju rynku backupu danych online, w szczególności usług umożliwiających współpracę w chmurze, dlatego planujemy podążać za tym trendem i rozwijać funkcje wspomagające kolaborację, a także aplikację na urządzenia mobilne.

Wypróbuj usługę iBard