iMaginator 1.1

Tworzenie ciekawych efektów graficznych i przejść nie wymaga instalowania dużego programu, jakim jest Photoshop. Jak się okazuje, wiele ciekawych możliwości jest ukrytych w samym systemie operacyjnym, choć dostęp do nich może być trochę skomplikowany.

Tworzenie ciekawych efektów graficznych i przejść nie wymaga instalowania dużego programu, jakim jest Photoshop. Jak się okazuje, wiele ciekawych możliwości jest ukrytych w samym systemie operacyjnym, choć dostęp do nich może być trochę skomplikowany.

W systemie Mac OS X 10.4 pojawiła się darmowa aplikacja o nazwie Core Image Fun House. Jednak aby z niej skorzystać, trzeba najpierw zainstalować cały pakiet dla programistów Xcode Tools, a następnie przejść do teczki Developer/Applications/Graphics Tools.

Można by pomyśleć, po co tyle zachodu, aby uruchomić jeden i to dość skromny program?

Core Image Fun House pozwala eksperymentować ze specjalnymi modułami dodatkowymi do przetwarzania obrazu o nazwie Core Image Unit; mogą to być różnego rodzaju filtry, przejścia i efekty specjalne (takie jak Torus Lens Distortion i Kaleidoscope), które stały się dostępne dzięki wykorzystaniu nowej technologii Core Image. Zabawa z programem Fun House może być przednia, ale trudno wykorzystać go w codziennej pracy. Jeżeli chcemy korzystać z takich efektów, powinniśmy zapoznać się z iMaginatorem 1.1.

iMaginator 1.1

iMaginator zapewnia dostęp do 100 efektów specjalnych w Tygrysie oraz do 9 efektów przygotowanych przez Stone Design.

iMaginator dodaje graficzny interfejs użytkownika do technologii Core Image w OS-ie X 10.4. Oczywiście są dostępne tak podstawowe funkcje, jak linijki i prowadnice, ułatwiające rozmieszczanie i obrabianie obrazów. Manipulacja obrazami odbywa się w równie prosty sposób, jak w iPhoto, ale dostępnych jest znacznie więcej opcji. iMaginator pozwala skorzystać ze 100 dostarczonych przez Apple'a modułów Core Image Unit; producent programu stworzył także dziewięć własnych dodatków tego typu.

Praca z tymi modułami jest bardzo prosta. Efekty można dodawać poprzez bibliotekę efektów lub menu kontekstowe. Lista Effects List wyświetla zastosowane efekty oraz zapewnia dostęp do ich ustawień. W bibliotece Effects można zapisywać ulubione efekty, a nawet ich całe łańcuchy. Z kolei zdjęcia można przenosić do biblioteki Image Library. Program umożliwia przełączanie widoczności efektów oraz ich dodawanie lub usuwanie bez niszczenia podstawowego obrazka.

iMaginator 1.1

W przeciwieństwie do darmowego Fun House, iMaginator pozwala w prosty sposób zmieniać kolejność stosowania efektów, W tym celu wystarczy zmienić kolejność ikon podglądu (przedstawiają one podgląd efektu zastosowanego dla przykładowego obrazka, co pozwala szybko je rozpoznać) w okienku Effects Chain. Podgląd wszystkich efektów jest dostępny poprzez polecenie menu Watch All Effects, które powoduje uruchomienie skryptu AppleScript nakładającego poszczególne efekty na obrazek. Możliwa jest również praca w trybie wsadowym, dzięki czemu wybrany zestaw efektów można zastosować dla wielu obrazków umieszczonych w teczce. Gotowe obrazki są zapisywane w formacie TIFF lub JPEG; można także tworzyć filmy QuickTime.

iMaginator 1.1

iMaginator działa jako serwer LinkBack, co oznacza, że możliwe jest osadzanie plików z danej aplikacji w innej aplikacji (przypomina to obiekty Smart Objects w aplikacjach Adobe). Oznacza to, że prace utworzone w tym programie można kopiować do wielu innych programów zgodnych z technologią LinkBack, takich jak Stone Design Create, OmniGraffle, Nisus Writer Express, a nawet Apple Keynote (poprzez specjalny moduł dodatkowy). Dwukrotne kliknięcie obrazka osadzonego w aplikacji docelowej powoduje otwarcie go bezpośrednio w iMaginatorze w celu edycji.

Do wszystkich obrazków można dodawać właściwości, takie jak nazwa, tytuł, słowa kluczowe i komentarz. Dokumenty iMaginatora można wyszukiwać za pomocą modułu dodatkowego wyszukiwarki Spotlight.

Interfejs programu jest dość wygodny, aczkolwiek nie pozbawiony kilku drobnych błędów. Brakuje również możliwości zmiany kolejności efektów poprzez zmianę ich położenia na liście (w podobny sposób jak warstwy w Photoshopie). Biblioteki i listy mogłyby mieć postać palet, co pozwoliłoby zmieniać ich wielkość niezależnie od okna dokumentu.

Warto podkreślić, że iMaginator jest bardzo prosty w użyciu, a jego producent zapewnia bardzo przejrzysty podręcznik, dostępny jako plik PDF lub poprzez menu pomocy.

Kupić, nie kupić

iMaginator nie jest tylko nakładką na technologię zapewnianą przez system operacyjny. Z jego pomocą można uzyskać wiele atrakcyjnych i unikalnych efektów specjalnych, które nie wymagają długiego przygotowywania. Może się więc okazać, że program znajdzie swoje miejsce w przyborniku nawet doświadczonego grafika.

produkt: iMaginator 1.1

producent: Stone Design

cena brutto: 49 USD

konkurenci: brak

kontakt:http://www.stone.com

za:

Łatwość użycia, atrakcyjne efekty, możliwość szybkiego wyświetlenia wszystkich efektów, doskonała dokumentacja.

przeciw:

Kilka drobnych wad interfejsu użytkownika.