mi2g: Mac OS X i BSD Unix najbezpieczniejsze?

Według ostatniego raportu brytyjskiej firmy mi2g, systemy z rodziny Mac OS X oraz BSD Unix są najbezpieczniejszymi środowiskami komputerowymi podłączonymi do Internetu. Co ciekawe, największa liczba udanych ataków dotyczyła systemów Linux, zaś na drugim miejscu znalazła się platforma Windows. mi2g podjęło się również wyceny strat finansowych poczynionych na całym świecie przez wszelkiego typu włamania do systemów.

Badanie przeprowadzono w okresie od listopada 2003 roku do października 2004 roku, analizując prawie 236 tysięcy udanych prób włamań do komputerów stale podłączonych do Internetu. Były to zarówno systemy w prywatnych domostwach, czy niewielkich firmach, jak i w średnich i dużych przedsiębiorstwach oraz instytucjach rządowych, podłączone do Sieci i użytkowane bez firewalla, jak i w pełni zabezpieczone i monitorowane przez doświadczoną kadrę IT oraz systemy detekcji włamań.

Na 235907 udanych prób włamań do systemów, 65,64% z nich (czyli 154846 przypadków) dotyczyło systemów Linux. Platforma Windows znalazła się na drugim miejscu zestawienia z wynikiem 25,19%, podczas gdy komputery z systemami Mac OS X oraz BSD stanowiły jedynie 4,82% udanych włamań.

Raport mi2g, wskazuje również na fakt, iż 32,7% udanych włamań dotyczyło środowisk prywatnych lub niewielkich firm, podczas gdy 58,8% dotyczyło już większych firm. Ponad 6% udanych włamań dotyczyło firm średniej wielkości i tylko 2,5% największych korporacji, agencji rządowych oraz różnych organizacji pozarządowych.

Należy tu jednak pamiętać, iż systemy Mac OS X oraz BSD Unix stanowią stosunkowo niewielki procent w porównaniu do maszyn wyposażonych w platformy Windows i Linux. To zdaniem niektórych ekspertów może wytwarzać zjawisko zwane potocznie "security through obscurity" (bezpieczeństwo poprzez niewidzialność). Z racji niewielkiej ilości Macintoshy, niewiele osób próbuje się do nich włamać, a jeśli już tak się dzieje, nie ma to tak szerokiego oddźwięku dla całej społeczności internetowej, jak w przypadku bardziej spopularyzowanych i powszechniejszych platform. Badania mi2g niestety nie wyjaśniają dokładnie tej kwestii.

Podjęli oni natomiast próbę oszacowania strat finansowych poczynionych przez różnego typu włamania do systemów komputerowych na całym świecie. W samym 2004 roku, zdaniem mi2g, straty w wyniku tego typu praktyk wyniosły już 103 do nawet 126 miliardów USD.

Według raportu mi2g środowiska Mac OS X, BSD Unix oraz Linux poniosły stosunkowo niskie straty z tytułu ataków wszelkiego typu wirusów, robaków internetowych oraz koni trajańskich. Co nie jest zaskoczeniem, największe straty ponoszą zatem środowiska operujące na systemach Windows. Przewiduje się, iż tego typu ataki oraz infekcje, będą w 2004 roku kosztowały użytkowników oraz firmy kolejne 166 do 202 miliardów USD.

Więcej informacji: mi2g


Zobacz również