soffice2html - konwerter dokumentów

Ukazała się nowa wersja - oznaczona numerem 0.77 - programu soffice2html, narzędzia do konwersji dokumentów pakietu biurowego OpenOffice.org oraz StarOffice do dokumentów w formacie HTML.

Aplikacja potrafi konwertować dokumenty z edytorów tekstu do formatu HTML, tworzyć spisy treści wraz z odsyłaczami, obsługuje także tabele oraz zastosowane style. Program automatycznie wykrywa również stronę kodową użytą w dokumencie. Do konwersji XML używa xsltproc oraz programu ImageMagick do konwersji grafiki.

W najnowszej wersji poprawiono m.in. zamianę cudzysłowów, obsługę wymiarów zastosowaną w stylach, a także obsługę ramek w tabelkach.

Więcej informacji

http://hoopajoo.net/projects/soffice2html.html


Zobacz również