uGuru czuwa nad systemem

Abit przedstawił na targach Computex 2003 rozwiązanie, zapewniające użytkownikowi komputera większą kontrolę nad pracą systemu. Propozycja dotyczy mikrokontrolera o nazwie uGuru. Płyty główne wyposażone w uGuru ukażą się na rynku już w przyszłym miesiącu.

Mikrokontrolery serii uGuru zostaną zamontowane bezpośrednio na płycie głównej co sprawi, że nie będą obciążały procesora. Ich najważniejszym zadaniem będzie monitorowanie stabilności systemu. uGuru posiada 4 najważniejsze sekcje: monitorowanie sprzętu, overlocking, aktualizacja BIOSu oraz rozwiązywanie problemów.

Sekcja odpowiedzialna za monitorowanie sprzętu obejmuje między innymi takie parametry, jak: temperatura, prędkość obrotowa wiatraczka, wartość napięcia. W razie jakichkolwiek kłopotów ze sprzętem, uGuru może powiadomić o tym użytkownika. Dodatkowo umożliwia nawet wyłączenie komputera w przypadku problemów z procesorem.

Sekcja overlockingu (Intelligent Overlocking) oferuje użytkownikom podnoszenie parametrów swojego systemu bez konieczności jego restartowania. W razie nieprawidłowości po wykonaniu takiej operacji, uGuru może automatycznie przywrócić poprzednią wersję ustawień. Ponadto oferuje zachowanie trzech najczęściej wykorzystywanych profili (przykładowo system przetaktowany do gier).

Funkcja Smart BIOS Flash, zapewnia bardzo wygodny sposób pobierania oraz instalowania nowych wersji BIOSu dla konkretnej płyty głównej. Jego aktualizacja może zostać wykonana z zachowaniem istniejących ustawień monitorowania i overlockingu.

Ostatni moduł Black Box pełni funkcję czarnej skrzynki systemu. Monitoruje on parametry systemu i zapisuje jego stan. W przypadku zaistnienia awarii umożliwia łatwiejsze uzyskanie pomocy. Może wysłać informacje o systemie pocztą elektroniczną do pomocy technicznej producenta. Jak zapewniają przedstawiciele Abita, Black Box da się skonfigurować tak, aby powiadamiać również innych producentów sprzętu.