www.kredyt

Wzbogaca się oferta usług polskich banków dostępnych przez Internet. Obok obsługi rachunków pojawił się "internetowy" kredyt, i to nie byle jaki, bo od 5000 do 10 0000 złotych, który można załatwić, nie wstając od komputera.

Wzbogaca się oferta usług polskich banków dostępnych przez Internet. Obok obsługi rachunków pojawił się "internetowy" kredyt, i to nie byle jaki, bo od 5000 do 10 0000 złotych, który można załatwić, nie wstając od komputera.

Wszystko to za sprawą oferty LG Petro Bank SA o nazwie LG www.kredyt. Bank proponuje kredyty konsumpcyjne dostępne za pośrednictwem Internetu - wypełnianie wniosku, przesyłanie, jak i decyzję o przyznaniu lub odmowie kredytu otrzymujesz za pośrednictwem Sieci. Ocena zdolności kredytowej opiera się na własnym systemie scoringowym banku, umożliwiającym szybką odpowiedź wnioskodawcy.

Kredyty "internetowe" mogą być udzielane osobom fizycznym, które są rezydentami i mają pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych. LG Petro Bank udziela kredytów internetowych z zabezpieczeniem lub bez zabezpieczeń. Są one udzielane w złotych, a maksymalny czas spłaty kredytu wynosi 36 miesięcy. Maksymalna kwota kredytu bez zabezpieczenia to 30 000 zł, natomiast z zabezpieczeniem 100 000 zł. Minimalna kwota kredytu w obu wersjach wynosi 5000 zł.

www.kredyt
O kredyt niezabezpieczony mogą się starać osoby, których średni miesięczny dochód netto z ostatnich 6 miesięcy wyniósł minimum 4000 zł. Kredyt może być także udzielony osobom niespełniającym tego kryterium, jeśli są zatrudnione w jednej z firm wymienionych przez Bank w instrukcji lub prowadzą działalność jako specjaliści (np. prawnicy, lekarze, doradcy podatkowi lub inwestycyjni) albo są zatrudnione w instytucji rządowej.

Natomiast kredyt zabezpieczony może otrzymać każdy zainteresowany, jeśli ma majątek, który ten kredyt zabezpieczy, taki jak nieruchomości (bez wpisów hipotecznych), samochody (nie obciążone zastawem), depozyty, notowane na WGPW papiery wartościowe, lub przedstawi bezwarunkową gwarancję spłaty kredytu wystawioną przez wiarygodną instytucję zaakceptowaną przez Bank.

www.kredyt

Co i gdzie zrobimy przez internet?

Aby uzyskać kredyt, należy się połączyć ze stroną internetową banku (www.lgpetro.com.pl/www.kredyt/ ). Na niej znajdują się wszystkie niezbędne informacje, które pomogą wybrać wariant kredytu. Na tej samej stronie znajduje się formularz, który należy wypełnić, odpowiadając na bardzo szczegółowe pytania, dotyczące m.in. kredytów w innych bankach, a także sposobu gospodarowania pieniędzmi w gospodarstwie domowym. Od tego zależy tzw. punktacja, automatycznie nadawana przez system, na podstawie której określa się zdolność kredytową wnioskodawcy. Po wypełnieniu formularz zostaje automatycznie przesyłany do banku, gdzie w ciągu 24 godzin wniosek jest rozpatrywany.

Czy wizyta w banku jest już niepotrzebna i wystarczy czekać na przelanie pieniędzy na wskazany rachunek? Niestety nie. Do otrzymania kredytu niezbędne jest także zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków lub odpowiednie zaświadczenia z urzędu skarbowego w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Dokumenty te, choć można je dostarczyć drogą elektroniczną, np. jako skan, są przyjmowane tylko w wersji oryginalnej, dlatego należy się stawić osobiście w oddziale banku. LG Petro Bank zapewnia, że będzie to krótka wizyta, bo wypełnienie formularzy znajdujących się na stronie WWW banku skróci do niezbędnego minimum czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku i uruchomienie kredytu.

Kredyt można spłacać w równych, miesięcznych ratach kapitałowych lub w równych, miesięcznych kwotach spłaty będących sumą raty i odsetek. Kredyty internetowe oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej, dla klientów którzy posiadają w LG Petro Bank rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy stopa procentowa jest niższa o 0,5 punktu procentowego od obowiązującej dla danego rodzaju kredytu. Oprocentowanie wynosi od 19 do 21procent.

Przedstawiciele LG Petro Bank twierdzą, że "internetowy" kredyt to pierwszy krok do pełnej obsługi rachunków w Sieci, ale nie ostatni. Oddział internetowy banku ma być otwarty pod koniec tego roku.