25 najlepszych sztuczek Windows XP i Vista

11. Zmiana wielkości i jakości miniaturek (Windows XP)

Jeżeli korzystasz z podglądu miniaturek plików graficznych i wideo (tzw. thumbnaili) w Eksploratorze Windows może zainteresuje cię wiadomość, że w łatwy sposób możesz zmienić zarówno wielkość jak i jakość miniaturek.

Aby zmienić wielkość wyświetlanych miniaturek należy:

1. Uruchom rejestr systemu: Start>Uruchom>regedit

2. Przejdź do: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

3. Utwórz nową wartość DWORD: Edycja>Nowy>Wartość DWORD i nazwij ją ThumbnailSize

4. Kliknij na nowej prawym przyciskiem i wybierz Modyfikuj

5. Wpisz dowolną wielkość z zakresu od 32 do 256

Możesz także zmienić jakość miniaturek. Aby tego dokonać należy:

1. Uruchom rejestr systemu: Start>Uruchom>regedit

2. Przejdź do: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

3. Utwórz nową wartość DWORD: Edycja>Nowy>Wartość DWORD i nazwij ją ThumbnailQuality

4. Kliknij na nowej prawym przyciskiem i wybierz Modyfikuj

5. Wpisz dowolną wielkość z zakresu od 50 do 100

Po ponownym zalogowaniu się, miniaturki będą wyświetlane w nowej jakości i wybranych rozmiarach.

12. Wiersz poleceń w menu podręcznym

Jak wiadomo, wiersz poleceń uruchamiany jest po wpisaniu komendy cmd w menu Start | Uruchom. Aby uprościć dostęp do wiersza polecenia, można umieścić go w menu podręcznym, rozwijanym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

Otwórz menu Start | Uruchom (jeśli korzystasz z Visty, kliknij Start) i wpisz polecenie regedit. Wciśnij Enter.

Otworzy się edytor rejestru.

odszukaj w nim klucz

HKEY_ LOCAL_MACHINE/Software/Classes/Folder/shell.

Kliknij prawym przyciskiem myszy w prawym panelu i wybierz opcję Nowy/Klucz. Nowy klucz pojawi się w lewym panelu edytora. Nadaj mu nazwę Command Prompt, zaznacz go, kliknij dwukrotnie pozycję (Domyślna) widoczną w prawym panelu i w otwartym oknie Edytowanie ciągu w polu Dane wartości wpisz Wiersz poleceń. Kliknij OK.

25 najlepszych sztuczek Windows XP i Vista

Teraz ponownie utwórz nowy klucz (będzie podkluczem klucza Wiersz poleceń) nazwij go Command, kliknij dwukrotnie pozycję (Domyślna) widoczną w prawym panelu i w otwartym oknie Edytowanie ciągu w polu Dane wartości wpisz cmd.exe /k pushd %L. Kliknij OK i zamknij edytor.

Teraz, kiedy zaznaczysz dowolny folder, np. Moje obrazy, i klikniesz prawym przyciskiem myszy, zauważysz, że w menu kontekstowym pojawiła się pozycja Wiersz poleceń.