25 sposobów na przyspieszenie Windows 7


12. Pozbądź się tapety i wygaszacza

Jednolity kolor pulpitu oznacza mniejsze wymagania sprzętowe. Wyłącz wyświetlanie tapet a zaoszczędzisz nieco zasobów systemowych.

Krok 1. Otwórz okno personalizacji pulpitu. Kliknij przycisk Tło pulpitu u dołu okna. Rozwiń listę Lokalizacja obrazu i wybierz z niej pozycję Pełne kolory {16}.

Zobacz również:

  • Patch Tuesday - poprawki na wrzesień dla systemów Windows

Rys.16.

Rys.17.

Krok 2. Zaznacz jeden z predefiniowanych kolorów widocznych w centralnej części okna. Jeżeli chcesz uzyskać inną barwę kliknij łącze Więcej... u dołu.

Teraz masz do dyspozycji pełną paletę {17}. Zaakceptuj zmiany przyciskiem Zapisz zmiany. Do koloru pulpitu dostosowany zostanie automatycznie kolor paska zadań. W podobny sposób otwórz aplet Wygaszacz ekranu. Z listy Wygaszacz ekranu wybierz Brak.

13. Wyłącz dźwięki

Jeżeli system nie będzie tracił czasu na odtwarzanie dźwięków będzie mógł go zagospodarować gdzie indziej. Ich wyłączenie zaoszczędzi kolejne zasoby. Otwórz okno personalizacji pulpitu. Kliknij przycisk Dźwięki u dołu. Przejdź na kartę Dźwięki i rozwiń listę Schemat dźwiękowy. Ustaw Brak dźwięków {18}. Zaakceptuj zmiany przyciskiem OK.

Rys.18.

Rys.19.

14. Ikony zamiast podglądu

Eksplorator Windows może wyświetlać podgląd zawartości folderów i plików. Ułatwia to wyszukiwanie danych w katalogach ale spowalnia otwieranie ich zawartości i opóźnia pracę. Opcja ta jest domyślnie włączona. Można ją wyłączyć.

Krok 1. Uruchom Eksploratora Windows i rozwiń menu Organizuj. Kliknij pozycję Opcje folderów i wyszukiwania.

Krok 2. Przejdź na kartę Widok i przewiń w dół listę Ustawienia zaawansowane. Umieść zaznaczenie obok opcji Zawsze pokazuj ikony, nigdy miniatury {19}.

Rys.20.

15. Bez pliku wymiany

Plik wymiany służy do przechowywania danych w sytuacji, gdy system nie ma na nie miejsca w pamięci operacyjnej. Stanowi on rozszerzenie tej pamięci. Gdy jednak masz dużo RAM-u, wówczasWindows niepotrzebnie traci czas na rezerwację miejsca na dysku oraz zapis i odczyt informacji. Wykonaj tę poradę jeżeli twój komputer ma zainstalowane 4 lub więcej GB pamięci operacyjnej.

Krok 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Komputer i wybierz polecenie Właściwości. Kliknij Zaawansowane ustawienia systemu, przejdź na kartę Zaawansowane i wybierz przycisk Ustawienia w sekcji Wydajność.

Krok 2. Kliknij przycisk Zmień w sekcji Pamięć wirtualna na karcie Zaawansowane. Usuń zaznaczenie z opcji Automatycznie zarządzaj rozmiarem pliku stronicowania dla wszystkich dysków {20}. Aby częściowo odciążyć system od zadań zarządzania wielkością pliku, możesz zaznaczyć opcję Rozmiar niestandardowy i w pola Rozmiar początkowy i Rozmiar maksymalny wpisać nową wielkość. Wartość w obydwu polach powinna być taka sama i wynosić około półtora do dwóch razy tyle co pojemność zainstalowanej pamięci.

Krok 3. Plik wymiany zostanie wyłączony całkowicie po wybraniu opcji Bez pliku stronicowania. Na koniec kliknij przycisk Ustaw i uruchom ponownie komputer.

Rys.21.

16. Odzyskaj miejsce po kopiach systemu

Wyłączenie funkcji odzyskiwania systemu nie przyspieszy w sposób bezpośredni działania komputera ale zaoszczędzi miejsce na dysku. Dodatkowa przestrzeń może być na przykład wykorzystana przez plik wymiany, a to spowoduje wzrost wydajności peceta z małą ilością RAMu. Jeżeli nie obawiasz się awarii systemu i utraty danych wyłącz przywracanie.

Krok 1. Otwórz okno właściwości systemu i kliknij łącze Ochrona systemu, widoczne z lewej strony. Wybierz przycisk Konfiguruj na karcie Ochrona systemu.

Krok 2. Zaznacz opcję Wyłącz ochronę systemu {21}, kliknij OK i potwierdź zamiar wyłączenia przyciskiem Tak.

17. Dostosuj punkty przywracania

Jeżeli nie chcesz całkowicie wyłączać funkcji przywracania systemu możesz jedynie zmniejszyć miejsce zajmowane przez kopie bezpieczeństwa. W tym celu, w oknie Ochrona systemu pozostaw domyślny wybór opcji i za pomocą suwaka zmniejsz maksymalną przestrzeń, jaka może być wykorzystana na zapis punktów przywracania.

18. Uciążliwe indeksowanie plików

Rys.22.

Indeksowanie plików ułatwia i przyspiesza wyszukiwanie danych. Skonfigurowane jest jednak w ten sposób, że sprawdza często miejsca, w których nic się nie zmienia. Zabiera to czas procesora i obciąża dyski. Skonfiguruj indeksowanie w ten sposób, by sprawdzane były jedynie najważniejsze foldery, których używasz do zapisu danych.

Krok 1. Otwórz panel sterowania. Kliknij łącze Kategoria i wybierz na przykład Duże ikony. W ten sposób włączysz klasyczny widok panelu. Kliknij Opcje indeksowania {22}, a następnie przycisk Modyfikuj.

Rys.23.

Krok 2. Wybierz przycisk Pokaż wszystkie. Usuń zaznaczenia przy katalogach {23}, których nie chcesz indeksować, pozostaw bądź umieść przy tych, które powinny być sprawdzane. Kliknij OK.

Krok 3. Możesz jeszcze zmodyfikować sposób działania usługi i na przykład wyłączyć indeksowanie pewnych typów plików. W tym celu za pomocą przycisku Zaawansowane otwórz okno konfiguracyjne i przejdź na kartę Typy plików. Usuń zaznaczenia przy tych plikach, których nie chcesz indeksować. Kliknij OK i Zamknij.

19. Wyreguluj zarządzanie energią

Domyślnym planem zarządzania energia jest w Windows 7 plan zrównoważony. Oszczędza to jej zużycie kosztem wydajności. Jeżeli nie pracujesz na laptopie i nie musisz oszczędzać baterii, zmień plan na wydajny.

Krok 1. Otwórz okno panelu sterowania i zmień sposób wyświetlania na klasyczny. Wybierz łącze Opcje zasilania. Kliknij strzałkę obok sekcji Pokaż plany dodatkowe {24}.

Rys.24.

Rys.25.

Rys.26.

Krok 2. Zaznacz opcję Wysoka wydajność i przejdź do okna konfiguracyjnego za pomocą łącza Zmień ustawienia planu. Na liście Wyłącz ekran ustaw Nigdy {25}. Jeżeli chcesz precyzyjnie zdefiniować sposób zachowania innych urządzeń, kliknij Zmień zaawansowane ustawienia zasilania.

Krok 3. Usuń opcję wyłączania twardego dysku.

W tym celu rozwiń listę Dysk twardy i listę Wyłącz dysk twardy po. Kliknij napis 20 Minut i zmień wyświetlaną wartość na Nigdy {26}. Wybierz kolejno OK i Zapisz zmiany.

20. Zmniejsz opóźnienie podglądu miniatur i pulpitu

Przydatną funkcja interfejsu Windows jest podgląd uruchomionych programów umieszczonych na pasku zadań. Po umieszczeniu kursora myszy nad ikona programu, na ekranie pojawia się miniaturka z podglądem okna. Wyświetlanie tych miniatur jest jednak włączane z opóźnieniem. Podobnie działa podgląd pulpitu Zlikwiduj niepotrzebne opóźnienia.

Rys.27.

Rys.28.

Krok 1. Uruchom edytor rejestru wpisując w pole Wyszukaj programy i pliki polecenie regedit. Wciśnij [ENTER] i kliknij Tak. Otwórz kolejno następujące klucze: HKEY_CURRENT_USER, ControlPanel i Mouse. Odszukaj w prawej części okna i otwórz klucz MouseHoverTime {27}.

Krok 2. Zmniejsz domyślną wartość. Zamiast 400 wpisz na przykład 100 (czas podawany jest w milisekundach) {28}.

Krok 3. Aby przyspieszyć działanie Aero Peek, otwórz klucze: HKEY_CURRENT_USER, Software, Microsoft, Windows, CurrentVersion, Explorer, Advanced. Kliknij prawym przyciskiem myszy w prawej części okna, wybierz Nowy i Wartość Dword.

Krok 4. Wpisz DesktopLivePreviewHoverTime i wciśnij dwukrotnie [ENTER]. Uzupełnij pole wartości liczbą 3000. Definiowanie krótszego czasu nie ma sensu bo może powodować przypadkowe wyświetlanie zawartości pulpitu. Kliknij OK, zamknij edytor rejestru i zrestartuj komputer.

21. Zmniejsz opóźnienie wyświetlania menu

Zwłoka w wyświetlaniu nie dotyczy tylko miniatur. Podobnie skonfigurowane jest otwieranie menu. Zmień odpowiednią opcję, a menu będzie się pojawiało na ekranie natychmiast po kliknięciu.

Krok 1. Uruchom edytor rejestru i otwórz kolejno klucze: HKEY_CURRENT_USER, Control Panel, Desktop. Odszukaj w prawej części okna i otwórz wartość MenuShowDelay.

Krok 2. Wpisz nową daną wartości. Im mniejsza, tym szybciej będzie działało menu. Nie używaj jednak 0. Będzie ci trudno po nim poruszać. Wpisz 1. Kliknij OK, zamknij edytor rejestru i zrestartuj komputer.

22. Szybsze zamykanie systemu

Windows przed zamknięciem oczekuje na wyłączenie uruchomionych programów. Jeżeli dana aplikacja zawiesi się system, po upłynięciu określonego czasu zamyka ją sam. Czas zarezerwowany dla aplikacji jest dość duży. Można go bez problemu zmniejszyć.

Krok 1. Uruchom edytor rejestru i otwórz kolejno następujące klucze: HKEY_LOCAL_MACHINE, SYSTEM, CurrentControlSet i zaznacz Control. Odszukaj w prawej części i otwórz pozycję WaittoKillServiceTimeout {29}.

Rys.29.

Krok 2. Zmniejsz podaną w milisekundach wartość, wpisując na przykład 10000. Kliknij OK zamknij edytor rejestru i uruchom ponownie komputer.

Rys.30.

23. Szybszy wybór plików

Zaznaczenie kilku plików katalogu wymaga wciśnięcia klawisz [CTRL]. Łatwo się przy tym pomylić i bardzo często trzeba zaczynać operację od początku. W Windows 7 można zaznaczać pliki korzystając z pól wyboru.

Krok 1. Uruchom Eksploratora Windows. Kliknij przycisk Organizuj i wybierz polecenie Opcje folderów i wyszukiwania.

Krok 2. Przejdź na kartę Widok. Przewiń listę w dół i zaznacz opcję Użyj pól wyboru do zaznaczania elementów. Kliknij OK. Od tej chwili możesz wybierać pliki korzystając jedynie z myszy, zaznaczając pola wyboru obok {30}.

24. Gdzie jest pasek szybkiego uruchamiania

Pasek szybkiego uruchamiania to wygodna funkcja pozwalająca umieścić na pasku zadań skróty do najczęściej używanych programów. Z niewiadomych przyczyn Microsoft zdecydował o jej domyślnym wyłączeniu w Windows 7. Pasek łatwo jednak przywrócić.

Krok 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań i z menu kontekstowego wybierz Paski narzędzi oraz Nowy pasek narzędzi... W pole Folder wpisz: %userprofile%AppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick Launch i kliknij przycisk Wybierz folder. Pasek szybkiego uruchamiania pojawi się z prawej strony paska zadań {32}. Obsługuje się go identycznie, jak w poprzednich wersjach Windows. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań i usuń zaznaczenie przy Zablokuj pasek zadań.

Rys.32.

Krok 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obrębie paska, wybierz Widok i Małe ikony. Kliknij jeszcze raz i usuń zaznaczenia przy opcjach Pokaż tekst i Pokaż tytuł. Pasek szybkiego uruchamiania możesz umieścić w dowolnej części paska zadań - na przykład pod ikonami programów {33}. W tym celu przeciągnij go maksymalnie w lewo a następnie w dół.

Rys.33.

Rys.34.

25. Korzystaj z ReadyBoost

ReadyBoost to funkcja, która wykorzystuje zewnętrzne nośniki pamięci (karty flash, dysku USB) do zapisu danych potrzebnych systemowi do pracy. Nośniki te są wydajniejsze od twardego dysku w obsłudze danych o niewielki rozmiarach i do przechowywania takich danych są używane.

Krok 1. Po umieszczeniu pendrive w złączu USB wybierz opcję Przyspiesz mój system. Na karcie ReadyBoost zaznacz opcję Użyj tego urządzenia. Korzystając z suwaka poniżej możesz zarezerwować miejsce na dane systemowe {35}.

Krok 2. Jeżeli chcesz przydzielić cały nośnik do ReadyBoost wybierz Dedykuj to urządzenie do funkcji ReadyBoost. Kliknij OK.