3D Transform

3D Transform jest nowym narzędziem w Photoshopie 5.0, dostępnym z menu Filters i podmenu Render. Filtr jest aktywny w trybie koloru RGB dla jakiegokolwiek obrazu otworzonego w Photoshopie.

3D Transform jest nowym narzędziem w Photoshopie 5.0, dostępnym z menu Filters i podmenu Render. Filtr jest aktywny w trybie koloru RGB dla jakiegokolwiek obrazu otworzonego w Photoshopie.

To znaczy, że można korzystać z jego możliwości dopiero po konwersji pliku z dowolnego trybu koloru do RGB. Wprawdzie nie można tego filtru porównywać z plug-inem Dizzy 3D, który ma o wiele więcej funkcji, chociażby ustawienia kierunku i koloru światła, ale jeżeli zadowolimy się uzyskaniem prostych brył trójwymiarowych z dwuwymiarowego obrazu, takich jak kula, sześcian i walec, to 3D Transform jest filtrem, którego szukamy. Po wejściu w okno dialogowe filtru rysujemy wybraną bryłę geometryczną na obiekcie, który chcemy przekształcić z dwuwymiarowego na trójwymiarowy. Aby zmienić pozycję obiektu, używamy narzędzia Tracball lub Dooly Tools. Narzędzie transformacji tak manipuluje pikselami z obrazu dwuwymiarowego, aby ich projekcja na bryłę trójwymiarową była jak najbardziej prawidłowa.

3D Transform

Można przyjąć, że filtr 3D Transform jest niezłym początkiem prób nad szerszym wprowadzeniem do zasobów filtrów Photoshopa narzędzi transformacji obrazów dwuwymiarowych do trójwymiarowych, niemniej jednak są to dopiero początki. W praktyce dość trudno jest manewrować obiektami w filtrze. Kontrola nad położeniem w przestrzeni jest nie do końca satysfakcjonująca. Można oglądać obiekty w oderwaniu od obrazu wyjściowego, ale trudniej je zgrać ze sobą tak, aby dobrze wyglądały. Poza tym, filtr nie zdaje egzaminu przy nieregularnych formach trójwymiarowych.

3D Transform

Choć manipulowanie obiektami w 3D Transform jest ograniczone do najprostszych brył i należy do operacji dość trudnych, to filtr ten należy do takich, na które zawsze najbardziej czekamy. Ciekawe, jak będzie wyglądał w Photoshopie 6...