5 świetnych porad do interfejsu UEFI


Sztuczki z UEFI – przywoływanie ustawień

Aby uzyskać dostęp do ustawień UEFI, trzeba przywołać menu konfiguracyjne. Jeśli wskazówki nie przyniosą żądanego rezultatu, być może komputer wcale nie pracuje w trybie UEFI. W ramce opisujemy, jak możesz sprawdzić bieżący tryb działania oprogramowania układowego.

Jak sprawdzić tryb pracy oprogramowania układowego

Nie we wszystkich komputerach tryb UEFI jest fabrycznie włączony. Dotyczy to przede wszystkim modeli z preinstalowanym systemem Windows. Gdy jest włączone emulowanie BIOS-u CSM (Compatibility Support Module), system operacyjny instaluje się w konwencjonalnym trybie BIOS-u. Aby zainstalować Windows w trybie UEFI, producent komputera musi zainicjować ten proces bezpośrednio z poziomu menu konfiguracyjnego UEFI. Aby sprawdzić, czy tryb UEFI jest włączony, naciśnij klawisze [Windows R] i wpisz polecenie msinfo32. Na ekranie pojawi się okno Informacje o systemie. Poszukaj elementu Tryb systemu BIOS w gałęzi Podsumowanie systemu po lewej stronie. W kolumnie Wartość powinien widnieć wpis UEFI lub Tryb UEFI. Jeśli zamiast niego jest wpis Legacy lub brakuje wspomnianego elementu na liście, tryb UEFI jest wyłączony. Aby go włączyć, w zaistniałej sytuacji trzeba zainstalować od nowa cały system. Włóż w tym celu płytę instalacyjną do napędu i naciśnij klawisz [F8], [F10] lub [Esc] podczas rozruchu komputera. Nazwę napędu w menu rozruchowym powinien poprzedzać wpis UEFI:. Wskaż ten napęd jako nośnik instalacyjny. Potwierdź dowolnym klawiszem, aby rozpocząć instalowanie systemu. Pozostałe czynności instalacyjne przeprowadź jak zazwyczaj.

Aby skrócić czas rozruchu, warto wyłączyć niepotrzebne elementy, np. funkcję Full Screen Logo, a ponadto ustawić 0 w polu POST Delay Time i umieścić dysk z systemem operacyjnym na pierwszym miejscu listy.

Aby skrócić czas rozruchu, warto wyłączyć niepotrzebne elementy, np. funkcję Full Screen Logo, a ponadto ustawić 0 w polu POST Delay Time i umieścić dysk z systemem operacyjnym na pierwszym miejscu listy.

Gdy uda ci się dostać do menu konfiguracyjnego, możesz przeskakiwać do poszczególnych sekcji za pomocą myszy. Jednak bardzo często zdarza się, że mysz podłączona do portu USB nie reaguje na polecenia użytkownika. Aby rozwiązać ten problem, poszukaj konfiguracji USB. Powinien widnieć tu parametr Legacy USB Support (lub podobny). Ustaw w nim opcję Enabled. Sporadycznie komputer z dużym opóźnieniem odwzorowuje ruchy myszy na ekranie. Przeważnie ma to miejsce w wypadku myszy do grania wyposażonych w sensor optyczny o wysokiej rozdzielczości. W zaistniałej sytuacji zaleca się podłączyć zwykłą mysz przewodową. Jeżeli jest to niemożliwe, musisz poruszać się po menu konfiguracyjnym, naciskając klawisze strzałek, i potwierdzać wybór klawiszem [Enter]. Aby zamknąć menu konfiguracyjne, naciśnij klawisz [Esc] lub [F10]. Pamiętaj o zapisaniu zmian.

Sztuczki z UEFI – aktualizowanie

Pierwsze wersje oprogramowania UEFI do danego modelu płyty głównej zazwyczaj nie są pozbawione błędów. A niektóre funkcje są implementowane dopiero w późniejszych wersjach. Producenci latami doglądają oprogramowanie układowe większości modeli płyt. W kolejnych poprawkach usuwają problemy związane z brakiem zgodności między podzespołami sprzętowymi, naprawiają błędnie działające funkcje i rozszerzają zakres obsługiwanych procesorów, których w momencie nabycia danej płyty głównej nie było jeszcze nawet na rynku. Dlatego warto aktualizować oprogramowanie UEFI. W erze tradycyjnego BIOS-u wgrywanie nowej wersji było znacznie bardziej kłopotliwe. Najpierw trzeba było ustalić pełną nazwę modelu płyty głównej, potem pobrać stosowny plik, zapisać na nośniku startowym i dokonać aktualizacji za pomocą specjalnego oprogramowania.

Dysponując płytą główną z UEFI, znacznie szybciej i łatwiej wymienisz jej wewnętrzne oprogramowanie, bo jest wyposażona w funkcję aktualizowania. Na płytach Asrock jest to funkcja Instant Flash, a w modelach Biostar to BIO-Flasher. Asus nadał jej nazwę EZ-Flash, Gigabyte Q-Flash, zaś MSI M-Flash. Aby zaktualizować UEFI, wsuń do portu USB pendrive sformatowany w systemie plików FAT16 lub FAT32. Rozpakuj pobrane archiwum i zapisz jego zawartość na kieszonkowej pamięci USB. Przejdź do menu konfiguracyjnego UEFI i przywołaj funkcję aktualizowania. Aby zabezpieczyć się na wypadek niespodziewanych zdarzeń, utwórz zapasową kopię dotychczasowego oprogramowania i ustawień (poleceniem Backup). Taką możliwość zapewniają wszystkie wersje UEFI. Jeśli wbrew oczekiwaniom aktualizacja nie powiedzie się, możesz odtworzyć wcześniejszy stan oprogramowania. Wystarczy przywołać ponownie funkcję aktualizowania i wskazać polecenie Restore. Niektórzy producenci zalecają ponadto przywracać fabryczne ustawienia płyty głównej przed rozpoczęciem aktualizowania. Służy do tego polecenie Load Defaults.

Przed ponownym zainstalowaniem systemu koniecznie włącz system automatycznego nadzorowania i diagnozowania dysków twardych (S.M.A.R.T.), a także tryb AHCI.

Przed ponownym zainstalowaniem systemu koniecznie włącz system automatycznego nadzorowania i diagnozowania dysków twardych (S.M.A.R.T.), a także tryb AHCI.