500 sekretów aplikacji biurowych

Na kilku kolejnych stronach przyglądamy się popularnym programom związanym z Windows 95/98.


Na kilku kolejnych stronach przyglądamy się popularnym programom związanym z Windows 95/98.

Przyglądamy się im z punktu widzenia użytkownika, który potrzebuje szybkiego i efektywnego dostępu do różnych funkcji oprogramowania, więc oprócz listy skrótów pozwalamy sobie na wskazówki i rady.

Windows 95/98

- Aby uruchomić program, umieść skrót na pasku szybkiego uruchamiania (część paska zadań). W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny pusty obszar paska, uruchom opcję Paski narzędzi (Toolbars) i upewnij się, że pozycja Szybkie uruchamianie (Quick launch) jest zaznaczona. Następnie przeciągnij ikonę programu z Eksploratora Windows, Pulpitu czy folderu dysku na pasek szybkiego uruchamiania.

Ogólne klawisze skrótów

[F10] - uaktywnianie menu aktualnej aplikacji.

[Alt]+ podkreślona litera - przeprowadzenie stosownej operacji.

[Ctrl]+[F4] - zamknięcie bieżącego okna dokumentu.

[Alt]+[F4] - zamknięcie bieżącego okna lub zakończenie działania programu.

##[Ctrl]+[C] - kopiowanie do schowka.

##[Ctrl]+[X] - wycinanie do schowka.

##[Ctrl]+[V] - wklejanie ze schowka.

####[Del] - usuwanie.

[F1] - wyświetlanie pomocy dla zaznaczonego elementu okna.

[Alt]+[spacja] - wyświetlanie menu systemowego bieżącego okna.

[Shift]+[F10] - wyświetlanie menu podręcznego dla zaznaczonego elementu.

##[Ctrl]+[Esc] - wyświetlanie menu Start.

AIt+[Tab] - przełączanie na ostatnio używane okno (lub inne go okna, jeśli przytrzymasz naciśnięty Alt i będziesz sukcesywnie naciskać [Tab]).

[Ctrl]+[Z] - cofanie ostatniej operacji.

- Aby zminimalizować wszystkie otwarte okna, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny pusty obszar paska zadań i wybierz polecenie Minimalizuj wszystkie okna. Kliknij Cofnij minimalizuj wszystkie, aby przywrócić poprzedni wygląd ekranu.

- Właściwości paska zadań ustawisz, zaznaczając go prawym przyciskiem myszy i wybierając polecenie Właściwości. Pola wyboru zawarte w oknie, które się pokaże, pozwalają wyświetlić zegar, wybrać małe ikony i włączyć automatyczne ukrywanie paska zadań.

- Przeciągnij pasek zadań do dowolnej z czterech krawędzi ekranu, aby ustawić jego domyślne położenie.

- Jeśli chcesz szybko znaleźć plik lub folder, kliknij Start, Znajdź, Pliki lub foldery.

- Tworzenie skrótu i umieszczanie go na pulpicie. W oknie Mój komputer lub w Eksploratorze Windows kliknij prawym przyciskiem myszy plik, do którego chcesz utworzyć skrót. Wybierz opcję Utwórz Skrót(y) tutaj. Przeciągnij skrót na pulpit, a następnie kliknij go, by sprawdzić, czy się uruchamia.

- Aby usunąć program, przejdź do Panelu sterowania, wybierz opcję Dodaj/usuń programy, zaznacz pozycję odpowiadającą programowi, który chcesz usunąć i kliknij przycisk Dodaj/Usuń. Kliknij przycisk Dalej.

- Konfigurowanie menu Start: kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań, wybierz polecenie Właściwości i uaktywnij kartę Programy menu Start. Kliknij przycisk Zaawansowane. Wszystkie skróty, które umieścisz w folderze Programy\Autostart, będą uruchamiane automatycznie podczas startu systemu. Przenosząc i kopiując skróty między podfolderami, modyfikujesz strukturę menu Start.

- W Windows 98 pojawiła się bardziej intuicyjna metoda konfigurowania menu Start:. Elementy menu można wprost przeciągać między poszczególnymi kategoriami (przeciąganie z klawiszem [Shift] powoduje kopiowanie, a bez niego przenoszenie pozycji menu); można też korzystać z menu podręcznego poszczególnych elementów.

<hr size=1>

WordPad

500 sekretów aplikacji biurowych
- Aby ukryć linijkę, wybierz polecenie Linijka z menu Widok.

- Jednostkę miary na linijce można ustawić za pomocą polecenia Opcje z menu Widok.

- Aby wyświetlić lub ukryć pasek formatu, wybierz polecenie Pasek formatu z menu Widok.

- Aby wyświetlić lub ukryć pasek narzędzi, wybierz polecenie Pasek narzędzi z menu Widok.

- Przeciągnij w nowe miejsce w oknie WordPada pasek narzędzi lub pasek formatu, jeśli chcesz zmienić ich domyślne położenie.

- Pozycje tabulacji ustawia się, klikając wybrane miejsca na linijce. Można je usunąć przez przeciągnięcie poza linijkę.

- Aby zastąpić jedno słowo innym, kliknij polecenie Zamień z menu Edycja i wypełnij pola w wyświetlonym oknie dialogowym. Klikając przycisk Zamień wszystko, zastąpisz naraz wszystkie wystąpienia jednego tekstu drugim.

- Aby utworzyć listę wypunktowaną, kliknij miejsce, od którego chcesz zacząć. Wybierz polecenie Styl punktora z menu Format. Naciśnięcie klawisza Enter powoduje pojawienie się w nowym wierszu nowego punktu. Punkty można wyłączyć, klikając ponownie polecenie Styl punktora.