Akapity z pustymi liniami (Word 97, 2000)

Użycie klawisza [Enter] w Wordzie powoduje wstawienie nowej linii, która jest zarazem początkiem nowego akapitu.

Użycie klawisza [Enter] w Wordzie powoduje wstawienie nowej linii, która jest zarazem początkiem nowego akapitu. Z reguły takie działanie edytora jest jak najbardziej pożądane. Można sobie jednak wyobrazić sytuację, gdy chcemy wstawić kilka pustych linii w obrębie tego samego akapitu, np. w adresie pocztowym. Można to łatwo zrobić - wystarczy zamiast [Enter] użyć [Shift Enter]. Innym przydatnym skrótem jest [Ctrl Enter] - powoduje on przeniesienie edycji do następnej strony lub - inaczej mówiąc - wstawienie znaku podziału strony.