Aktualizacja systemu, przeglądarki i innych aplikacji. Precz z terrorem update'ów

Nie pozwól, aby aktualizowanie systemu Windows bądź zainstalowanych aplikacji przeszkadzało ci w pracy. Przeczytaj, jak zmusić system i pozostałe oprogramowanie do tego, aby aktualizowało się w dogodnej dla Ciebie porze.


Środowisko Windows i wszystkie zainstalowane aplikacje Microsoftu potrafią aktualizować się automatycznie - najlepiej jednak gdyby robiły to wtedy, gdy nie ma cię przy komputerze. Z pierwszej części artykułu dowiesz się, jak skonfigurować w tym celu swój system.

W wypadku oprogramowania innych producentów całkowicie zautomatyzowane aktualizowanie należy, niestety, do rzadkości. Niemniej jednak możesz wyłączyć irytujące mechanizmy aktualizacyjne. Druga część artykułu opisuje, jak to zrobić na przykładzie kilku popularnych aplikacji. Pojawiające się wskutek tego ryzyko załagodzisz za pomocą jednego z menedżerów aktualizacji. Aplikacje tego rodzaju pozwalają konfigurować aktualizowanie zależnie od potrzeb użytkownika. Niektóre z nich pozwalają dokładnie ustawić pory sprawdzania i zgłaszania dostępności aktualizacji zainstalowanego oprogramowania. Te narzędzia obsługują większość aplikacji. Na życzenie pobierają żądane pliki aktualizacyjne na twardy dysk użytkownika. Czynności instalacyjne pozostają po stronie użytkownika. Bez problemu znajdą więc aktualizacje programów, które są zainstalowane w twoim systemie, lecz zapomniałeś o wgrywaniu nowych poprawek.

Zobacz również:

  • iOS 16: Jak włączyć klawiaturę haptyczną, czyli jedną z najciekawszych funkcji na iOS 16
  • Microsoft znów irytująco zachęca do zmiany systemu

1. Aktualizowanie systemu Windows i programów Microsoftu

Aktualizacja systemu, przeglądarki i innych aplikacji. Precz z terrorem update'ów

Aby dostać się do ustawień aktualizowania w Viście lub Windows 7, kliknij polecenie Zmień ustawienia w aplecie Windows Update.

Drugi wtorek każdego miesiąca to dzień aktualizacji w Microsofcie. Tego dnia są aktualizowane wszystkie produkty Microsoftu, które są zainstalowane w twoim komputerze. Domyślnie operacja ta jest przeprowadzana o godzinie 3.00 nad ranem. Jeśli komputer nie jest włączony o tej porze, system wykonuje aktualizację przy kolejnym rozruchu. Wówczas pozostaje ci tylko czekać, a bywa to bardzo uciążliwe. Dlatego skonfiguruj system tak, aby aktualizacje były instalowane w momencie, gdy pecet nie jest ci potrzebny.

Typ użytkownika 1. Prawie zawsze korzystasz z komputera o stałych porach. Kliknij menu Start i wskaż polecenie Panel sterowania | Aktualizacje automatyczne (Windows XP) lub Windows Update | Zmień ustawienia (Windows Vista i 7). Możesz pozostawić zaznaczoną domyślnie opcję Automatycznie (Windows XP) lub Zainstaluj automatycznie aktualizacje (Windows Vista i 7). Ponadto możesz pozostawić wybraną opcję Codziennie, lecz zmień figurującą z prawej strony godzinę. Na przykład ustaw aktualizowanie na godzinę przed rozpoczynaniem swojej pracy przy komputerze.

Jeżeli twój komputer nie pracuje 24 godziny na dobę, musisz zainicjować automatyczny rozruch peceta lub wybudzanie. Duże znaczenie odgrywa kwestia, w którym trybie energooszczędnym jest system przed wykonaniem tej operacji.

Aktualizacja systemu, przeglądarki i innych aplikacji. Precz z terrorem update'ów

Domyślne ustawienie aktualizowania Windows (tu: edycja XP) jest poprawne. Ustaw jednak porę, która ci odpowiada najbardziej.

Aby uruchomić zamknięty uprzednio system o określonej porze, trzeba skorzystać z odpowiedniej funkcji w BIOS-ie. Przywołaj menu konfiguracyjne BIOS-u, naciskając klawisz podany na ekranie startowym tuż po włączeniu peceta (przeważnie jest to klawisz [Esc], [F2] lub [F10]). Zależnie od wersji BIOS-u, a jest ich wiele, funkcja automatycznego rozruchu znajduje się w różnych zakamarkach menu konfiguracyjnego. Przeważnie jest umieszczona w menu Power Management lub Advanced. Możesz tu ustawić daty i pory automatycznego rozruchu systemu. W niektórych BIOS-ach są tu także opcje wybudzania z poszczególnych trybów energooszczędnych (S1 do S4).

Jeżeli w twoim BIOS-ie brakuje stosownej opcji, możesz skorzystać z angielskojęzycznego, bezpłatnego narzędzia Wakeup On Standby (go.pcworld.pl/f1a48). Jednak wówczas nie możesz wyłączać systemu po zakończeniu pracy, lecz przełączać go w jeden z trybów oszczędzania energii (S3 lub S4). Chcąc skonfigurować automatyczne wybudzanie komputera, przywołaj wspomniany program, po czym ustaw w rubryce (1) godzinę, o której ma nastąpić rozruch systemu. Usuń zaznaczenie pola wyboru obok daty. Następnie zaznacz w rubryce (4) dni tygodnia, w których pecet ma włączać się automatycznie celem pobrania aktualizacji. Jeśli chcesz wybrać wszystkie dni tygodnia roboczego, zaznacz pola wyboru Mon, Tue, Wed, Thu i Fri. W dalszej kolejności kliknij przycisk Start, aby zainicjować działanie aplikacji.

Jeżeli okaże się, że aktualizacje nie będą pobierane zgodnie z planem, oznacza to, że komputerowi nie udało się nawiązać połączenia internetowego. W tej sytuacji należy zaznaczyć dodatkowo pole wyboru Repair Network w programie Wakeup On Standby.

Aktualizacja systemu, przeglądarki i innych aplikacji. Precz z terrorem update'ów

To narzędzie uruchomi system o żądanej porze nawet, jeśli w BIOS-ie brakuje odpowiedniej opcji.

Typ użytkownika 2. Twój komputer jest zawsze gotów do podjęcia pracy, drzemiąc w jednym z trybów energooszczędnych. Kliknij menu Start i wybierz polecenie Panel sterowania | Aktualizacje automatyczne (Windows XP) lub Windows Update | Zmień ustawienia (Windows Vista i 7). Domyślna opcja Automatycznie (Windows XP) lub Automatycznie instaluj aktualizacje (Windows Vista i 7) może pozostać zaznaczona. Oprócz tego pozostaw opcję Codziennie, za to zmień godzinę z prawej strony na taką, o której na pewno nie korzystasz z peceta.

Aby zbudzić swój komputer ze stanu oszczędzania energii, użyj programu Wakeup On Standby. Sposób skonfigurowania go jest w tym wypadku taki sam, jak opisaliśmy powyżej. W razie potrzeby zaznacz pole wyboru Repair Network.

Na koniec powinieneś zatroszczyć się o to, aby po upływie ok. pół godziny system samodzielnie przełączył się w jeden z trybów oszczędzania energii. W Windows XP wskaż w tym celu menu Start | Panel sterowania | Opcje zasilania. Przeskocz na kartę Schematy zasilania, a następnie zaznacz opcję po 30 minutach w polu listy Wstrzymywanie systemu. W Viście i Windows 7 kliknij ikonę Windows na pasku zadań, po czym kliknij kolejno Panel sterowania | Opcje zasilania | Zmień ustawienia planu. Następnie zaznacz opcję 30 min w polu listy Przełącz komputer w tryb uśpienia.