Archiwizowanie WinRAR-em (WinRAR 3.x)

Program WinRAR jest znany jako szybkie i bardzo wydajne narzędzie do kompresowania zasobów dyskowych. Znając odpowiednie opcje i parametry, możesz wykorzystać go również jako prosty archiwizator do tworzenia zapasowych kopii, np. dokumentów lub fotografii.

WinRAR (shareware, 40-dniowa wersja testowa dostępna pod adresem http://www.rarlab.com, rozmiar pliku: ok. 1,22 MB) tworzy domyślnie archiwum RAR ze wszystkich wybranych przez użytkownika plików, umieszczając w nim tylko najistotniejsze informacje. Aby utworzyć kopię zapasową, trzeba wstawić do niej tylko nowe, dotychczas nie archiwizowane pliki, za to umieścić w niej uprawnienia NTFS. Zadanie to możesz wykonać z poziomu graficznego interfejsu WinRAR-a, zaś w automatycznym tworzeniu kopii pomoże ci odpowiedni plik wsadowy.

Archiwizowanie z poziomu interfejsu graficznego. Przywołaj okno Eksploratora i zaznacz w nim pliki i foldery, które chcesz zarchiwizować. Jeśli w menu podręcznym nie ma polecenia odwołującego się do WinRar-a, przywołaj ten program i wskaż menu Opcje | Ustawienia. Przeskocz na kartę Integracja, a następnie zaznacz pola wyboru Zintegruj WinRAR-a z powłoką i Kaskadowe menu kontekstowe. Potwierdź przyciskiem OK i zamknij WinRAR.

1. Trzymając naciśnięty klawisz [Ctrl], zaznacz w Eksploratorze pliki i foldery, które chcesz umieścić w pliku kopii zapasowej. Kliknij je prawym przyciskiem myszy i wskaż polecenie WinRAR | Dodaj do archiwum w menu podręcznym. Na karcie Ogólne wpisz dowolną nazwę pliku kopii zapasowej. W razie potrzeby kliknij przycisk Przeglądaj, aby zmienić katalog docelowy, w którym zostanie zapisana kopia.

2. Przeskocz na kartę Zaawansowane, po czym zaznacz pola wyboru Zachowaj dane bezpieczeństwa i Zachowaj strumienie plików w sekcji Opcje NTFS. Dzięki temu WinRAR zapisze w archiwum również prawa dostępu NTFS i pliki załączone ewentualnie w dodatkowych strumieniach.

3. Przejdź do karty Kopia zapasowa. Zaznacz pola wyboru Dodawaj tylko pliki z atrybutem "Archiwalny", Wyczyść atrybut "Archiwalny" po archiwizacji i Utwórz nazwę archiwum z wzorca. Przy tych ustawieniach WinRAR będzie tworzył kopie przyrostowe, archiwizując tylko zmodyfikowane pliki i zapisując w oddzielnych archiwach RAR.

4. Powróć na kartę Ogólne. Kliknij przycisk Profile, wybierz z listy polecenie Zapisz bieżące ustawienia do nowego profilu i wpisz dowolną nazwę. Podczas tworzenia nowej kopii wybierzesz ten sam profil, a wówczas nie będziesz musiał ponownie dokonywać ustawień opisanych powyżej. Gdy klikniesz przycisk OK, WinRAR rozpocznie archiwizowanie. Zapisze plik RAR w folderze docelowym, uzupełniając jego nazwę o bieżącą datę.