Arkusz w Sieci

Excel 2000 pozwala łatwo, jak nigdy dotąd, zapisać arkusz w formacie HTML. Po zakończeniu tworzenia arkusza i wprowadzania danych wystarczy użyć polecenia Plik|Zapisz jako stronę sieci Web. Możliwy jest nawet wybór między zapisem bieżącego arkusza a wszystkimi arkuszami otwartego pliku. Po zapisaniu arkusza jako strony WWW może się okazać, że na dysku został utworzony nie jeden, lecz kilka plików w nowym folderze. zależnie od złożoności arkusza.


Excel 2000 pozwala łatwo, jak nigdy dotąd, zapisać arkusz w formacie HTML. Po zakończeniu tworzenia arkusza i wprowadzania danych wystarczy użyć polecenia Plik|Zapisz jako stronę sieci Web. Możliwy jest nawet wybór między zapisem bieżącego arkusza a wszystkimi arkuszami otwartego pliku. Po zapisaniu arkusza jako strony WWW może się okazać, że na dysku został utworzony nie jeden, lecz kilka plików w nowym folderze. zależnie od złożoności arkusza.

Tak wygląda arkusz Excela z poziomu Internet Explorera 5.

Tak wygląda arkusz Excela z poziomu Internet Explorera 5.

Dodatkowe pliki przechowują takie elementy jak np. grafika i makra - niemożliwe do zapisania w formacie HTML. Podczas umieszczania tak zapisanego arkusza na serwerze należy pamiętać, aby oprócz głównego pliku HTM umieścić tam także cały folder z dodatkami. Należy zauważyć, że zapisanie arkusza w formacie HTML jest zupełnie "przezroczyste" dla Excela - po otwa-rciu arkusza zapisanego jako stro na WWW możemy go nadal swobodnie edytować.

Jeżeli jednak otworzymy arkusz w dowolnej przeglądarce WWW, to okaże się, że jego edycja z poziomu przeglądarki nie jest możliwa. Chyba, że... zostanie wybrana odpowiednia opcja podczas zapisywania do formatu strony WWW. Nawet wtedy jednak nie wszystkie możliwości edycji dostępne w Excelu będą aktualne po otwarciu arkusza w przeglądarce internetowej. Mimo to interaktywny arkusz Excela w formacie HTML może okazać się prostym rozwiązaniem, jeśli chcemy wzbogacić witrynę o formularze, aktywne wykresy itp.

Jak utworzyć interaktywny arkusz? Wystarczy podczas zapisywania arkusza jako strony WWW zaznaczyć opcję Zaznaczenie: arkusz, a następnie Dodaj interakcję. Teraz można już kliknąć przycisk Zapisz.

Aby używać arkusza z poziomu strony WWW, należy korzystać z Internet Explorera w wersji 4.01 lub nowszej z zainstalowanymi dodatkami Office Web Components (znajdziesz je na krążku instalacyjnym Office 2000 - uruchom setup.exe i wybierz opcję Dodaj lub usuń funkcje). Jeżeli te dodatki nie zostaną zainstalowane, możliwe będzie tylko przeglądanie arkusza.

Ustalanie dokładności

Czy używałeś kiedykolwiek przycisków Dodaj pozycję dziesiętną i Usuń pozycję dziesiętną, znajdujących się na pasku Formatowanie Excela? Są bardzo przydatne, gdy zachodzi konieczność zmiany dokładności wyświetlania wartości w danym obszarze. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie komórki arkusza i użyć jednego z tych przycisków, aby zwiększyć lub zmniejszyć (o jedno miejsce po przecinku) dokładność wyświetlania liczb. Przyciski mogą też posłużyć do ujednolicenia dokładności liczb - jeśli np. chcemy, by wszystkie liczby w arkuszu były wyświetlane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaznaczenie komórek i użycie jednego z przycisków spowoduje, że wszystkie liczby zostaną wyświetlone w tym samym formacie.

Kilka linii w jednej komórce

Oto typowy problem, z którym często spotykają się użytkownicy przygotowujący arkusze z dużą ilością tekstu. Podczas wprowadzania dłuższego tekstu do komórki jest on wyświetlany także w sąsiednich komórkach (jeśli są puste) lub jest obcinany do rozmiarów bieżącej komórki (jeśli sąsiednie pola są wypełnione). Co więcej, naciśnięcie [Enter] powoduje przeniesienie edycji do komórki położonej niżej. Wystarczy jednak użyć skrótu [Alt Enter], aby wprowadzić nową linijkę tekstu w obrębie tego samego pola. Nie należy się przy tym przejmować dziwnymi znakami pojawiającymi się w trakcie edycji. Po wpisaniu całego tekstu rozmiary komórki zostaną automatycznie dopasowane do jego długości i liczby wierszy.

Możesz także sprawić, by łamanie tekstu na wiersze odbywało się automatycznie w wybranych komórkach - bez używania [Alt Enter]. W tym celu zaznacz odpowiedni obszar i przejdź do Format|Komórki do karty Wyrównanie. Zaznacz opcję Zawijaj tekst i kliknij przycisk OK.

Nawigacja pomiędzy arkuszami

Z reguły rzadko zdarza się, by w jednym pliku przechowywać więcej niż trzy domyślne arkusze, ale bywają sytuacje, w których liczba arkuszy w jednym skoroszycie jest tak duża, że przemieszczanie się pomiędzy nimi staje się problemem. Oto kilka sposobów, jak poradzić sobie z kłopotami.

Po pierwsze, zmień nazwy arkuszy na bardziej znaczące (domyślnie nadawane nazwy to Arkusz1, Arkusz2, Arkusz3 itd.). Kliknij nazwę arkusza prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Zmień nazwę. Wpisz np. Pracownicy, Magazyn itp. i naciśnij [Enter]. Pamiętaj, że możesz używać spacji i polskich liter.

Warto też ustawić arkusze w kolejności alfabetycznej lub porządku logicznym - np. zestawienia od najnowszego do najstarszego. Wyboru aktywnego arkusza można dokonać, nie tylko klikając jego nazwę (której często nie widać - gdy np. włączony jest podział okna), ale także klikając prawym przyciskiem myszy strzałki nawigacyjne z lewej strony nazw arkuszy i wybierając arkusz z listy.

Jeśli chcesz połączyć kilka plików XLS ze sobą, skorzystaj z możliwości wstawiania całych arkuszy do innych plików. Otwórz wszystkie pliki, które chcesz połączyć w Excelu (łącznie z docelowym). Teraz wybierz jeden z nich, kliknij nazwę wybranego arkusza prawym przyciskiem i wybierz opcję Przenieś lub kopiuj. Pojawi się małe okno dialogowe, w którym możesz wybrać docelowy skoroszyt. Pamiętaj o zaznaczeniu opcji Utwórz kopię, jeśli nie chcesz pozbyć się arkusza z bieżącego skoroszytu.