Autokorekta do naszych usług

Jeżeli musisz często wpisywać te same sekwencje wyrazów: "Z poważaniem", "w związku z powyższym", "Uprzejmie proszę"...


Jeżeli musisz często wpisywać te same sekwencje wyrazów: "Z poważaniem", "w związku z powyższym", "Uprzejmie proszę", użyj Autokorekty Worda, aby przyspieszyć pracę.

Autokorekta do naszych usług

Użyj dodatkowych parametrów przy uruchamianiu Worda.

Przejdź do Narzędzia/Autokorekta (upewnij się, że jesteś na zakładce Autokorekta). Zaznacz pole wyboru Zamieniaj tekst podczas pisania. W pole Na wpisz ciąg znaków, którego często używasz, np. "oprogramowanie", a w pole Zamień wpisz dowolny, ale wygodny (także pod względem rozmieszczenia klawiszy na klawiaturze) i łatwy do zapamiętania, skrót - np. "opr". Kliknij przycisk Dodaj. Możesz w ten sposób wprowadzić kilka pozycji do Autokorekty. Gdy zakończysz, kliknij przycisk OK.

Za pomocą Autokorekty możemy także dokonywać bardziej wyszukanych manipulacji - zmieniać styl i formatowanie tekstu. Aby to osiągnąć, musimy jednak postąpić trochę inaczej. Należy wpisać tekst, który chcemy uzyskać i sformatować go zgodnie z życzeniem. Zaznaczyć cały sformatowany tekst i przejść do Narzędzia Autokorekta (tak jak poprzednio). Wybrać opcję Sfor-matowany tekst. W pole Zamień wpisać wybrany skrót. Kliknąć przycisk Dodaj, a potem OK.

W podobny sposób można także przy-gotować szybkie wstawianie rysunku. Należy go wcześniej zaznaczyć (dookoła pojawią się małe kwadraciki), a potem postępować tak, jak w przypadku sformatowanego tekstu.

Tak jak chcesz

Zaraz po uruchomieniu Word otwiera nowy, pusty dokument (chyba że edytor został użyty do otwarcia skojarzonego z nim pliku). Możemy zmienić to, korzystając z dodatkowych parametrów podczas uruchamiania programu.

Chcąc je dodać, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę skrótu Worda (możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy skrót Worda w StartęProgramy ęMicrosoft Word). Wybierz Właściwości z menu podręcznego. Przejdź do zakładki Skrót. Parametry dotyczące wywołania Worda wpisz po spacji na końcu linii w polu Obiekt docelowy.

Parametr /n spowoduje, że Word uruchomi otwieranie nowego dokumentu. Użycie opcji /t sprawi natomiast, że Word natychmiast otworzy wskazany dokument (nazwę pliku podajemy po parametrze /t, np. "/t c:\Praca\dok1.doc").

Przeciąganie formatowania w Wordzie

Czy wiesz, jak za pomocą myszy przeciągnąć formatowanie z jednego miejsca tekstu w inne (albo nawet do innego dokumentu)? Zaznacz odpowiednio sformatowany tekst. Kliknij przycisk Malarz formatów na pasku narzędzi . Kiedy kursor myszy zmieni kształt, zaznacz obszar tekstu, który chcesz formatować.

Jeżeli na początku wybrałeś obszar z dwoma wykluczającymi się formatowaniami, np. pierwszy wyraz jest tylko pogrubiony, a drugi tylko kursywą, to po przeciągnięciu zostanie zastosowane pierwsze możliwe formatowanie (np. pogrubienie).

Rysunki z podpisami

Gdy dodajemy do naszego tekstu rysunek, często zachodzi potrzeba podpisania go. Aby można było łatwo przesuwać zarówno grafikę jak i podpis, należy oba elementy umieścić w małej tabeli.

Utwórzmy tabelę składającą się z dwóch wierszy i jednej kolumny. W górnym wierszu umieszczamy rysunek (np. Wstawę RysunekęZ pliku), a dolny przeznaczamy na podpis. Dzięki zastosowaniu tej metody możemy łatwo przeciągać całość: rysunek i tekst w dowolne miejsce, a także w prosty sposób dodać obramowanie lub cieniowanie.

Inną metodą podpisania rysunku jest użycie pola tekstowego (Wstaw ęPole tekstowe). Możemy wtedy umieścić podpis bezpośrednio pod grafiką, a inne operacje (np. dodanie obramowania) wykonywać na całym polu tekstowym.

Jak narysować koło?

Wydawać by się mogło, że wszyscy wiedzą. Jednak narzędzie udostępniane przez Worda pozwala narysować dowolną elipsę, ale co zrobić, gdy chcemy otrzymać koło? Wystarczy przytrzymać klawisz [Shift] podczas rysowania.

W ten sam sposób możemy zachować proporcje dowolnego z Autokształtów (jeżeli nie wiesz, gdzie szukać Autokształtów, kliknij przycisk Rysowanie na pasku narzędzi).

Podczas korzystania z Autokształtów pomocny może być klawisz [Ctrl]. Jeżeli przytrzymamy go podczas rysowania, to wybrany kształt będzie skalowany równomiernie - np. gwiazda będzie rosła we wszystkich kierunkach, a nie tylko w dół i prawo.