Automatyczne archiwizowanie WinRAR-em (WinRAR 3.x)

W poprzedniej poradzie opisaliśmy, jak tworzyć przyrostowe kopie zasobów z wykorzystaniem programu WinRAR. Tym razem omawiamy, jak zautomatyzować ten proces.

Archiwizowanie zainicjujesz najszybciej za pomocą odpowiedniego pliku wsadowego, który przywołuje WinRAR-a z odpowiednimi parametrami. Oto przykład:

@echo off

setlocal

set BackupDir=E:\Backup\backup.rar

set WinrarDir=C:\Program Files\Winrar

set SrcDir=%USERPROFILE%\Moje dokumenty

rem Ustawia atrybut "Archiwalny"

rem attrib +A "%SrcDir%\*" /S /D

"%WinrarDir%\winrar.exe" a -r -Y -EP -ac -ao -vn -ow -os -ep1 -agYYYY-mm-dd-hh-mm-ss "%BackupDir%" "%SrcDir%"

endlocal

echo Gotowe!

pause

Skopiuj powyższą treść do okna edytora i zapisz w pliku PcwRARBackup.BAT. Zanim będziesz mógł skorzystać z pliku wsadowego, musisz jednak dopasować go do własnych potrzeb. W trzecim wierszu podaj lokalizację docelową kopii zapasowych, np. D:\Backup\MojePliki.RAR. W czwartym umieść katalog, w którym jest u ciebie zainstalowany program WinRAR. W kolejnym natomiast wpisz katalog, który chcesz archiwizować. Domyślnie jest to %USERPROFILE%\Moje dokumenty, czyli folder Moje dokumenty bieżącego użytkownika. Zapisz gotowy plik i zainicjuj tworzenie kopii zapasowej, klikając go dwukrotnie.

Za pierwszym razem WinRAR zarchiwizuje wszystkie pliki w jednym archiwum RAR, opatrując je bieżącą datą. Przy kolejnym uruchomieniu zapisze tylko te pliki, które zostały zmodyfikowane od ostatniego razu, umieszczając je w drugim archiwum RAR. Przywołując ten plik wsadowy codziennie, np. za pomocą modułu Zaplanowane zadania (menu Start | Programy | Akcesoria | Narzędzia systemowe | Zaplanowane zadania), otrzymasz oprócz pierwszej kopii całkowitej kilka(naście) kopii częściowych. Na tym polega archiwizowanie przyrostowe. Aby przywrócić wszystkie pliki, musisz rozpakować kolejno wszystkie archiwa RAR, rozpoczynając od najstarszego.

Archiwizując swoje zasoby w trybie przyrostowym, warto co jakiś czas (np. co dwa tygodnie) rozpocząć cykl od nowa, tworząc kopię pełną. Aby to zrobić, skopiuj plik PcwRARBackup.BAT, zapisując go pod nazwą PcwRARBackup_KopiaPelna.BAT. W nowym pliku usuń polecenie rem z wiersza rem attrib +A "%SrcDir%\*" /S /D. Przygotowany w ten sposób plik przywołuj, gdy zechcesz utworzyć kopię pełną, zaś poprzedni, aby zaktualizować ją o zmodyfikowane i nowe pliki.