Automatyczne supermakra w Wordzie

Automatyzacja często wykonywanych czynności nie jest w Wordzie niczym nowym - możesz wykorzystać Autokorektę, skróty klawiaturowe i makra. Istnieje jednak specjalna klasa makr, które, nie wymagając specjalnej interwencji użytkownika, wykonywane są zawsze, gdy nastąpi pewne zdarzenie w pracy edytora - uruchomienie aplikacji, otwarcie pliku itd.


Automatyzacja często wykonywanych czynności nie jest w Wordzie niczym nowym - możesz wykorzystać Autokorektę, skróty klawiaturowe i makra. Istnieje jednak specjalna klasa makr, które, nie wymagając specjalnej interwencji użytkownika, wykonywane są zawsze, gdy nastąpi pewne zdarzenie w pracy edytora - uruchomienie aplikacji, otwarcie pliku itd.

Aby usunąć błędne słowo ze słownika Worda, należy kliknąć przycisk Słowniki ukryty w opcjach edytora.

Aby usunąć błędne słowo ze słownika Worda, należy kliknąć przycisk Słowniki ukryty w opcjach edytora.

Makra omawianego typu tworzy się tak samo jak wszystkie inne, należy tylko przypisać im odpowiednią nazwę, gdyż to właśnie ona decyduje o automatycznym uruchomieniu. Poniższa lista automatycznie wykonywanych makr dotyczy wszystkich nowych wersji Worda (od 7 do 2000).

AutoExec jest uruchamiany podczas każdego startu Worda. Może automatycznie załadować szablon (inny niż normal. dot), ustawić parametry strony (rozmiar, marginesy), otworzyć dokument lub wykonać inne typowe operacje, które do tej pory musiałeś wykonywać samodzielnie po każdym uruchomieniu edytora. Kod tego makra musi być przechowywany w szablonie normal. dot.

AutoOpen startuje przy każdym załadowaniu dokumentu z pliku. Może wykonać wiele czynności: zrobić kopię edytowanego pliku, przesunąć kursor do wskazanego miejsca w dokumencie, wybrać rodzaj widoku itd. Makro AutoOpen może być przechowywane w dowolnym szablonie, a nawet w dokumencie.

AutoNew jest wykonywany przy tworzeniu nowego dokumentu (po wybraniu polecenia Plik | Nowy). Do czego się może przydać to makro? Chociażby do ustawienia odpowiedniego widoku dla nowego dokumentu.

AutoClose uruchamia się przy zapisywaniu dokumentu na dysku (opcja Plik | Zapisz lub przycisk Zamknij okno ). Makro przechowywane w dowolnym szablonie może być bardzo przydatne - za jego pomocą uruchomisz zapisanie dokumentu na dysku przy każdym zamknięciu, bez konieczności potwierdzenia zapisania w oknie dialogowym ("Czy zapisać zmiany w pliku...?").

AutoExit jest uruchamiany tylko podczas zamykania Worda - pozwala na automatyczne zapisanie bieżącego dokumentu, a nawet wszystkich otwartych dokumentów. Aby użyć funkcji Zapisz wszystko należy kliknąć menu Plik, mając wciśnięty klawisz [Shift].

Włączyć/wyłączyć

Chociaż automatyczne makra są przydatne, bywa, że chcesz wyłączyć działanie jednego lub kilku z nich. Można w tym celu przytrzymać naciśnięty klawisz [Shift] podczas uruchamiania funkcji edytora. Na przykład aby zablokować wywołanie makra AutoExec, należy podczas klikania ikony edytora na pulpicie lub w menu Start | Programy przytrzymać naciśnięty klawisz [Shift] aż do pełnego uruchomienia programu.

Jak nagrać automatyczne makro?

Jeśli chcesz nagrać automatyczne makro w wybranym szablonie, otwórz ten szablon. Potem kliknij Narzędzia ę Makro ę Zarejestruj nowe makro. W pole Nazwa makra wpisz jedną z pięciu podanych wyżej nazw. Z pola Przechowaj makro w wybierz dokument lub szablon, w którym chcesz zapisać kod makra. Możesz dodać krótki komentarz, opisujący działanie makra. Kliknij OK.

Wykonaj te czynności, które ma wykonywać makro, a następnie kliknij przycisk Zatrzymaj rejestrowanie .

Poprawiamy słownik

Taka sytuacja powtarza się zdecydowanie zbyt często: podczas sprawdzania pisowni w Wordzie przypadkowo klikasz przycisk Dodaj i słownik zostaje wzbogacony o błędnie napisany wyraz. Na szczęście można go usunąć ze słownika.

Przejdź do Narzędzia | Opcje i na kartę Pisownia i gramatyka. Kliknij przycisk Słowniki. Z listy wybierz pozycję CUSTOM. DIC i kliknij przycisk Edytuj. Gdy Word otworzy plik słownika, znajdź i usuń linię zawierającą nieprawidłowe słowo. Przy zakończeniu edycji słownika nie zapomnij o potwierdzeniu zapisania pliku na dysku.

Dzielenie wyrazów

Prawidłowe dzielenie wyrazów jest bardzo ważne dla dobrego wyglądu dokumentu, zwłaszcza jeśli tekst wyrównywany jest do lewej lub prawej strony - można wtedy uniknąć nieestetycznych białych plam w jednolitym tekście. Word (od 7 do 2000) potrafi z reguły sam zadbać o prawidłowe przenoszenie wyrazów, warto jednak wiedzieć o kilku podstawowych opcjach.

Chcąc wprowadzić dzielenie wyrazów w bieżącym dokumencie, należy zaznaczyć cały tekst ([Ctrl A]), a następnie wybrać Narzędzia | Język | Dzielenie wyrazów. W oknie Dzielenie wyrazów powinna być zaznaczona opcja Dziel wyrazy automatycznie. Teraz wystarczy kliknąć OK. Można także zaznaczyć pewien obszar tekstu i zadysponować dzielenie tylko w tym zakresie dokumentu.

Jeżeli dzielenie wyrazów okaże się niepotrzebne, można je usunąć. Należy w tym celu zaznaczyć wybrany obszar dokumentu i przejść do Format ę Akapit na karcie Podziały wiersza i strony. Po zaznaczeniu opcji Nie dziel wyrazów i kliknięciu przycisku OK podzielone wyrazy zostaną ponownie złączone.