Autotekst pisze za nas (Word 97, 2000)

Word został wyposażony w narzędzie, które może bardzo usprawnić umieszczanie w dokumencie często powtarzających się fragmentów.

Word został wyposażony w narzędzie, które może bardzo usprawnić umieszczanie w dokumencie często powtarzających się fragmentów. Do takich właśnie celów służy dość rzadko wykorzystywana funkcja Autotekst.

Aby wygodnie korzystać z Autotekstu, najlepiej umieścić odpowiedni pasek zadań w widocznym miejscu. Kliknij prawym przyciskiem myszy puste miejsce w polu z paskami narzędziowymi Worda i wybierz pozycję Autotekst z listy. Teraz możesz już kliknąć w dokumencie miejsce, gdzie chcesz użyć Autotekstu, a następnie kliknąć Wszystkie pozycje na pasku Autotekst i wybrać jeden z dostępnych zwrotów. Możesz także skorzystać z polecenia w menu: Wstaw|Autotekst.

Autotekst nie byłby jednak bardzo przydatny, gdyby nie można było dodawać własnych pozycji i edytować już istniejących. Aby dodać nowy zwrot do Autotekstu, wpisz i sformatuj odpowiednie sformułowanie w dowolnym dokumencie i zaznacz je. Teraz kliknij przycisk Nowy na pasku Autotekst, użyj skrótu [Alt F3] lub wybierz Wstaw|Autotekst|Nowy. W małym okienku Utwórz pozycję Autotekstu wpisz nazwę dla tego nowego zwrotu (najlepiej krótką, aby mogła także pełnić rolę skrótu) i kliknij OK. Nowo dodaną pozycję będzie można znaleźć na liście Autotekstu rozwijając pole Standardowy.