Bez podświetlania

Jak zablokować funkcję, która sprawia, że nowo zainstalowane programy w menu Start w Windows XP są podświetlane?

Aby zablokować tę funkcję, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start i wybierz polecenie Właściwości. Na karcie Menu Start kliknij przycisk Dostosuj. Następnie przejdź na kartę Zaawansowane i usuń zaznaczenie pola wyboru Wyróżnij nowo zainstalowane programy. Kliknij przycisk OK i jeszcze raz OK.

Zobacz również:

  • Windows XP dominuje w jednym z krajów świata. Zgadnij, gdzie?