Biblia online. Czytaj Pismo Święte w internecie

Pismo Święte jest najczęściej tłumaczoną i najbardziej rozpowszechnioną księgą na świecie. Do końca 2011 roku Biblię (lub jej fragmenty) przetłumaczono na 2696 języków świata. Rozpowszechniono już miliardy egzemplarzy całej Biblii, a dzięki dostępowi do internetu, można ją czytać, słuchać i analizować nie ruszając się sprzed klawiatury.


Biblia uważana jest za jeden z głównych filarów europejskiej kultury. Jest nie tylko księgą uważaną przez wierzących za świętą, nośnikiem idei i zasad moralnych, kształtującym wzory postaw życiowych. Zarówno jej przeciwnicy, jak i zwolennicy doceniają literackość Biblii i fakt, że wywodzą się z niej znane nam gatunki literackie, takie jak choćby hymn, przypowieść, psalm, list, biografia, rozprawa filozoficzna czy epigramat. Wątki, postaci i symbole Pisma Świętego mają swoje stałe miejsce w kulturze, a dzięki jej frazeologizmom, w mowie potocznej możemy dziś mówić o Dawidzie i Goliacie, alfie i omedze, zbłąkanej owcy, hiobowych wieściach czy salomonowym wyroku.

W internecie Pismo Święte poczytać można w wielu przekładach (w tym kilku, najważniejszych, polskich wydaniach), a także w oryginale, np. z użyciem przekładu interlinearnego - co przydaje się w szczegółowych studiach biblijnych. Istnieją też wersje audio, a także cała gama słowników i konkordancji biblijnych.

Zobacz również:

  • test2speed.com pozwala przetestować szybkość strony WWW

Polskie przekłady Biblii

Biblia Gdańska - przekład Biblii na język polski z roku 1632 dokonany wspólnie przez braci czeskich i kalwinistów. Jedno z najpopularniejszych polskich tłumaczeń protestanckich.

Biblia Tysiąclecia - polski przekład Biblii z języków oryginalnych zainicjowany przez opactwo benedyktynów tynieckich z Krakowa, wydany przez Pallottinum po raz pierwszy w roku 1965. Było to pierwsze tłumaczenie całej Biblii na język polski w Kościele katolickim od ponad 350 lat, czyli od Biblii Jakuba Wujka.

Biblia Warszawska - współczesne protestanckie tłumaczenie Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu z języków oryginalnych (hebrajskiego, aramejskiego i greckiego) na język polski, opracowane przez Komisję Przekładu Pisma Świętego, z inicjatywy Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Warszawie. Jest to najpopularniejszy w Polsce protestancki przekład Pisma Świętego.

Nowa Biblia Gdańska - podstawą stała się Biblia Gdańska, której tekst jest uwspółcześniany i konfrontowany z innymi źródłami.

Przekład Nowego Świata - dokonany przez Komitet Przekładu Biblii Nowego Świata Świadków Jehowy, przez nich wydawany i przez nich głownie używany.

Biblia Tysiąclecia audio - do posłuchania.

Biblia Warszawska audio - jw..

Konkordancje biblijne

Biblia Internetowa - pozwala na porównanie fragmentów w różnych przekładach.

Wieloprzekładowa wyszukiwarka biblijna - m.in. Biblia Tysiąclecia, Biblia Gdańska, Biblia Warszawska.

Konkordancja Stronga - dzieło to jest typem pełnego odsyłacza każdego słowa z angielskiego przekładu KJV, tzn. odsyła z powrotem do oryginalnego tekstu. Polska wersja konkordancji Stronga, oparta o tekst Biblii Gdańskiej, na razie nie jest dostępna online.

Pismo Święte w oryginale

Biblia interlinearna - dostęp do oryginalnego tekstu biblijnego (greckiego i hebrajskiego)

Rękopisy z Qumran - Muzeum Narodowe Izraela udostępniło w Internecie pierwszą część zwojów znad Morza Martwego. W latach 1947-1956 zostały one znalezione niedaleko ruin Qumran w Izraelu.

Encyklopedie i słowniki

Leksykon biblijny (język hebrajski)

Leksykon biblijny (greka)

Encyklopedia miejsc biblijnych (ang.)

Ciekawe informacje po polsku

Archeologia biblijna - blog o odkryciach archeologicznych na Bliskim Wschodzie

Multimedialny Świat Biblii - atlas biblijny i quiz znajomości Pisma Świętego

______________________________________

Jeśli znacie ciekawe odnośniki biblijne, prześlijcie je koniecznie na adres: [email protected].

Chrześcijanie nie czytają Biblii?

Bart D. Ehrman, znany biblista, naukowiec, wykładowca i autor, w książce "Jesus interrupted" pisze:

"Na Południu (USA) prawdą jest, że ludzie bardziej poważają Biblię, niż ją czytają. Stało się to dla mnie jasnym od paru lat, odkąd zacząłem pytać moich studentów o ich poglądy na temat Biblii. Co roku dostaję taką samą odpowiedź. Na pierwszym wykładzie, w obecności ponad trzystu studentów, pytam:

- "Kto z was zgadza się z twierdzeniem, że Biblia jest natchnionym Słowem Boga?"

Szuuu! Praktycznie każdy w audytorium podnosi rękę. Wtedy pytam:

- "Kto z was przeczytał jedną lub więcej książek o Harrym Potterze?"

Szuuu! Cała sala. Wtedy pytam:

- "A kto z was przeczytał całą Biblię?"

Pojedyncze, nieliczne ręce w górze, tu i tam. Zawsze rozweselony mówię wtedy:

- "Słuchajcie, ja nie twierdzę, że Bóg napisał Biblię. Wy mówicie, że uważacie, że Bóg napisał Biblię. Rozumiem, dlaczego możecie mieć ochotę przeczytać książkę J. K. Rowling. Ale jeśli Bóg napisał książkę ... - nie chcielibyście wiedzieć, co ma do powiedzenia?"

Dla mnie jest to jedna z tajemnic wszechświata: jak to jest, że tak wielu ludzi poważa Biblię i uważa, że stanowi ona zainspirowane przez Boga objawienie dla jego ludu, a jednocześnie tak mało o niej wie".