Bluetooth może więcej. 6 przydatnych zastosowań interfejsu


Bluetooth – zarządzanie urządzeniami w Windows

Aby zarządzać urządzeniami Bluetooth przywołaj polecenie Wyświetl urządzenia i drukarki w Panelu sterowania (jeśli jest ustawiony widok Małe ikony, kliknij Urządzenia i drukarki). Klikając pole Dodaj urządzenie, możesz konfigurować nowe połączenia bezprzewodowe.

W menu podręcznym poszczególnych urządzeń pojawiają się odmienne polecenia w zależności od zainstalowanego sterownika i dostępnych usług. Klikając polecenie Usuń urządzenie, przerwiesz bieżące połączenie. W większości urządzeń jest dostępne ponadto tylko polecenie Ustawienia dźwięku, które prowadzi do konfiguracji urządzeń odtwarzania dźwięku. Kliknij ikonę głośników Bluetooth lub smartfona i wskaż polecenie Ustaw jako urządzenie domyślne. Gdy rozpoczniesz odtwarzanie muzyki przez dowolny odtwarzacz w komputerze, dźwięk będzie dobywał się z urządzenia Bluetooth.

Gdy wskażesz polecenie Właściwości i przeskoczysz na kartę Usługi, ujrzysz spis usług oferowanych przez dane urządzenie. W razie potrzeby możesz wyłączyć pojedyncze usługi.

Bluetooth – transfer plików między komputerami

Jeśli w systemie jest zainstalowane oprogramowanie firmy Broadcom, Qualcomm lub Intel, dwukrotnym kliknięciem ikony urządzenia przywołasz opcje zaawansowane. Poleceniem Przeglądaj folder zdalny uzyskasz dostęp do zdalnego systemu plików (np. w smartfonie), zaś w celu transmisji danych użyj polecenia Wyślij plik. Przy zainstalowanym sterowniku Intela jest dostępne ponadto polecenie synchronizowania plików PIM z książką telefoniczną. Kopiuje zawartość pamięci telefonu i karty SIM do komputera, zapisując ją w pliku PIM. W erze online'owych dysków wirtualnych zapewne niewielu użytkowników uzna tę funkcję za przydatną. Chyba że ktoś korzysta z programu, który potrafi przetwarzać dane w tym formacie.

Możesz przesyłać pliki bezpośrednio z okna Eksploratora (Broadcom/Qualcomm). Zaznacz żądany plik lub pliki, kliknij prawym przyciskiem myszy i wskaż polecenie Wyślij do | Bluetooth. Na ekranie pojawi się okno kreatora, w którym wybierzesz urządzenie docelowe. Potem wystarczy potwierdzić transmisję w tym urządzeniu, a rozpocznie się transmisja. W razie potrzeby można skonfigurować folder, w którym są domyślnie zapisywane pliki wysyłane poprzez Bluetooth. Kliknij ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień i wskaż polecenie Otwórz ustawienia. Opcja domyślnego folderu docelowego znajduje się przeważnie na karcie wspólnego dostępu (Broadcom) lub folderu udostępnionego (Qualcomm). W urządzeniach z Androidem 4.0 pliki są zapisywane przeważnie w katalogu /storage/emulated/0/bluetooth.

Bluetooth umożliwia także przesyłanie plików między pecetami i komputerami Apple Mac. W systemie MacOS X trzeba przywołać menu System | Bluetooth i zsynchronizować dane urządzenia. W menu podręcznym znajdziesz polecenia przeglądania plików w urządzeniu i wysyłania pliku. Bardzo skromne możliwości oferują za to domyślnie iPhone'y. Nie obsługują profilów transferu plików.

Wskazówka. Bezpłatne narzędzie My Phone Explorer obsługuje także transmisję poprzez Bluetooth, a potrafi tworzyć zapasowe kopie bazy kontaktów i zainstalowanych aplikacji. W smartfonie z Androidem musi być w tym celu zainstalowana aplikacja My Phone Explorer Client.

Aby uzyskiwać bezpośrednie połączenie Bluetooth z folderami udostępnionymi w innym komputerze, trzeba skonfigurować je jako sieć osobistą, wskazując to polecenie.

Aby uzyskiwać bezpośrednie połączenie Bluetooth z folderami udostępnionymi w innym komputerze, trzeba skonfigurować je jako sieć osobistą, wskazując to polecenie.

Bluetooth – dostęp do folderów udostępnionych w sieci lokalnej

Za pośrednictwem Bluetootha można uzyskać bezpośredni dostęp do folderów udostępnionych w innym komputerze z systemem Windows. Najpierw zsynchronizuj oba pecety, jak opisaliśmy powyżej. Przerwij połączenia w sieci WLAN lub ethernetowej w komputerze, z którego chcesz odwoływać się zdalnie do udostępnianych folderów. Otwórz aplet Urządzenia i drukarki w Panelu sterowania. Wybierz komputer, z którym chcesz nawiązać połączenie, i wskaż polecenie Połącz za pomocą | Połączenie bezpośrednie. Gdy połączenie dojdzie do skutku, otwórz Eksplorator i przeskocz do rubryki Sieć. W górnej części okna pojawi się komunikat: Odnajdowanie sieci jest wyłączone. Komputery i urządzenia sieciowe nie są widoczne. Kliknij, aby zmienić... Po kliknięciu go wskaż polecenie Włącz odnajdowanie sieci i udostępnianie plików. System zapyta, czy włączyć wykrywanie sieci we wszystkich sieciach publicznych. Odrzuć tę propozycję. Bieżące połączenie ma być realizowane w sieci osobistej. Teraz drugi komputer i udostępnione w nim foldery będą widoczne w gałęzi Sieć w Eksploratorze.

Bluetooth – nawiązywanie połączeń internetowych poprzez smartfon

Niekiedy jest do dyspozycji tylko jedno połączenie internetowe poprzez WLAN, np. w hotelu. A może masz dostęp do internetu tylko z poziomu smartfona poprzez sieć telefonii komórkowej, a chcesz korzystać z internetu także poprzez laptop. Jeśli korzystasz ze smartfona lub tabletu z Androidem 4.0, kliknij kolejno Ustawienia | Sieci zwykłe i bezprzewodowe | Więcej | Tethering i przenośny punkt dostępu, po czym wybierz tethering poprzez interfejs Bluetooth. Następnie nawiąż połączenie z siecią WLAN lub z siecią telefonii komórkowej. Pozostałe czynności wykonuje się w komputerze. Kliknij ikonę Bluetooth prawym przyciskiem myszy, wskaż polecenie Przyłącz się do sieci osobistej, wybierz urządzenie przenośne z Androidem i kliknij Połącz używając | Punkt dostępu. Od tej pory komputer może korzystać z łącza internetowego danego urządzenia przenośnego.

W iPhone 4 lub nowszym wystarczy przywoływać ustawienia, rubrykę sieci przenośnych i osobisty punkt dostępu.