Błyskawiczny dostęp do stylów (Word 97, 2000)

Jeśli korzystasz z domyślnych stylów Worda do wyróżnienia nagłówków części dokumentu, przydatne mogą być mało znane skróty klawiaturowe.

Jeśli korzystasz z domyślnych stylów Worda do wyróżnienia nagłówków części dokumentu, przydatne mogą być mało znane skróty klawiaturowe. Aby zmienić bieżący styl na jeden z nagłówków, należy użyć kombinacji [Ctrl Alt cyfra], gdzie cyfrą może być "1", "2" lub "3". W wyniku takiej operacji styl zostanie zmieniony odpowiednio na Nagłówek 1, Nagłówek 2 lub Nagłówek 3.

Jeśli chciałbyś wcześniej upewnić się, jak wyglądają style nagłówka, wystarczy rozwinąć listę Styl na pasku narzędzi Formatowanie (zwykle zawiera ona napis Tekst podstawowy).