Błyskawiczny wygaszacz ekranu

Jeżeli nie chcesz, aby ktokolwiek dotarł do zawartości Twojego komputera, możesz wykorzystać wygaszacz ekranu do ochrony zasobów.


Jeżeli pracujesz nad poufnymi dokumentami i nie chcesz, aby ktokolwiek dotarł do zawartości Twojego komputera, możesz wykorzystać wygaszacz ekranu do ochrony zasobów.

Błyskawiczny wygaszacz ekranu

Aby przygotować skrót do wygaszacza ekranu, musimy odnaleźć odpowiedni plik .scr w folderze C:\Windows\System.

O tym, jak zabezpieczyć wygaszacz ekranu hasłem, pisaliśmy już w PC World Plus 2/99. Jednak wygaszacz ekranu uruchamia się dopiero po pewnym czasie. Jeżeli opuszczamy stanowisko pracy, dostęp do naszego komputera jest możliwy aż do czasu włączenia wygaszacza. Nie warto skracać zbytnio czasu, po jakim następuje uruchomienie wygaszacza (jest to możliwe w Panelu sterowania, w opcji Ekran na zakładce Wygaszacz ekranu), bo będzie nam to przeszkadzać: wystarczy na chwilę oderwać ręce od klawiatury, a wygaszacz ekranu zażąda podania hasła.

Możemy poradzić sobie w inny sposób: wystarczy przygotować skrót wygaszacza ekranu na Pulpicie. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce i wybierz Nowy elementlSkrót. Pojawi się okno Utwórz skrót. Kliknij przycisk Przeglądaj. Przejdź do folderu C:\Windows\System, w polu Nazwa pliku wpisz *.SCR i naciśnij [Enter]. Odszukaj wygaszacz, którego obecnie używasz. Zaznacz ten plik, kliknij przycisk Otwórz, następnie Dalej, podaj nazwę skrótu, np. Wygaszacz i wybierz przycisk Zakończ.

Możesz dodatkowo przygotować skrót klawiaturowy, za pomocą którego będziesz mógł szybko uruchomić wygaszacz ekranu. Kliknij prawym przyciskiem myszy utworzony przed chwilą skrót i wybierz Właściwości. Przejdź do zakładki Skrót. Ustaw kursor w polu

Klawisz skrótu i naciśnij wybraną literę na klawiaturze (np. W). System automatycznie wstawi przed nią skrót klawiaturowy [Ctrl+Alt]. Chcąc uruchomić wygaszacz, będziesz musiał użyć kombinacji [Ctrl+Alt+litera] (np. [Ctrl+Alt+W] w naszym przykładzie).

Jeżeli będziesz opuszczał swoje stanowisko pracy, wystarczy kliknąć przygotowany skrót (lub użyć kombinacji klawiszy), wygaszacz zostanie uruchomiony i Twój komputer będzie bezpieczny. O ile używasz jednego ze standardowych wygaszaczy z Windows 95 i 98, jedyną możliwością obejścia opisanego zabezpieczenia jest twarde zresetowanie komputera; jeżeli jednak zabezpieczyłeś hasłem także uruchamianie systemu, bardzo trudno będzie dostać się do Twojego komputera.

Pozbywamy się niepotrzebnych czcionek

Błyskawiczny wygaszacz ekranu

Możesz usunąć niepotrzebne czcionki, ale upewnij się wcześniej, że usuwasz tę właściwą.

Od przybytku głowa nie boli... Być może, ale nie dotyczy to najwyraźniej czcionek w Windows 95/98. System posiada bardzo duży wybór różnych krojów pisma, a kolejne aplikacje dodają tuziny nowych czcionek. Wszystko to zajmuje coraz więcej miejsca na dysku i musimy przeszukiwać długie listy z czcionkami, chociaż używamy tylko kilku.

Możemy pozbyć się niepotrzebnych, nieużywanych czcionek z sytemu. Należy w tym celu przejść do StartlUstawienialPanel sterowania i otworzyć folder Czcionki. Poszukaj teraz czcionki, której chcesz się pozbyć. Możesz upewnić się, że wybrałeś właściwą, klikając dwukrotnie jej ikonę. Otworzy się wtedy okno z podglądem wskazanej czcionki. Jeżeli upewniłeś się już, że tę właśnie czcionkę chcesz usunąć, możesz kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybrać Usuń. Potwierdź usunięcie czcionki. Wykonuj powyższe kroki, aż pozbędziesz się wszystkich niepotrzebnych czcionek.

Uwaga! Pamiętaj, że niektórych czcionek nie powinieneś usuwać, jeżeli chcesz mieć sprawnie działający system. Są to: "Arial", "Times New Roman", "Courier New", "System", "Symbol", "Wingdings" oraz wszystkie czcionki, których nazwy rozpoczynają się od "MS" lub od nazwy innego producenta oprogramowania, np. "Lotus".

Prosta sztuczka z Wyślij do

Błyskawiczny wygaszacz ekranu

Zmodyfikuj wygląd menu polecenia Wyślij do, dodając do niego folder SendTo.

Jeżeli często korzystasz z opcji Wyślij do, możesz ułatwić sobie dodawanie nowych elementów do menu danego polecenia. Przejdź do folderu C:\Windows\SendTo i dodaj do niego skrót wskazujący na ... folder C:\Windows\SendTo. Od tej pory powiększenie menu polecenia Wyślij do sprowadzi się do wysłania tam nowego elementu.