Błyskotliwe strony WWW


Animowane logo (intro) - przewodnik

Błyskotliwe strony WWW

Ustaw właściwości filmu: wymiary okna na 320 na 200 pikseli, kolor tła na ciemnoczerwony i liczbę wyświetlanych klatek na sekundę na 20.

Utwórz nowy, pusty symbol o nazwie "napis" (użyj w tym celu skrótu klawiaturowego [Ctrl F8]).

Narysuj jasnożółte koło i wycentruj je tak, by środek koła pokrywał się z krzyżykiem na środku sceny.

Utwórz dla pierwszej warstwy czterdzieści klatek, a następnie w dwudziestej piątej klatce animacji dodaj klatkę kluczową (skrótem klawiaturowym [F6]).

Ustaw typ animacji dla utworzonej właśnie kluczowej klatki. W tym celu kliknij ją prawym przyciskiem myszy, zaznacz Properties. i z rozwijanej listy na karcie Tweening wybierz Shape.

Utwórz kluczową klatkę w ostatniej (czterdziestej) klatce animacji tego symbolu i przejdź do niej.

Błyskotliwe strony WWW

Usuń koło i w tym samym miejscu wstaw jasnożółty tekst "Flash!". Ja użyłem czcionki Chlorine (zaprojektowanej przez studio DF667) o stopniu pisma 48.

Rozbij napis na pojedyncze kształty poleceniem Modify | Break Apart.

Teraz naciskając [Enter] możesz obejrzeć animację utworzonego właśnie symbolu.

Błyskotliwe strony WWW

Przejdź do edycji sceny (w tym celu kliknij prostokąt z napisem "Scene" umieszczony pod paskiem przycisków programu).

Utwórz dla pierwszej warstwy pięćdziesiąt klatek animacji.

W pierwszej klatce kluczowej wstaw utworzony wcześniej symbol; w tym celu przeciągnij go z biblioteki symboli (możesz ją otworzyć za pomocą skrótu klawiaturowego [Ctrl L]) na obszar sceny.

Ustaw typ animacji dla pierwszej klatki sceny na Motion Tween (po kilknięciu prawym przyciskiem klatki wybierz polecenie Create Motion Tween).

Błyskotliwe strony WWW

Kliknij dwukrotnie wstawiony symbol i zaznacz pole Play Once - zapobiegnie to cyklicznemu powtarzaniu całej animacji symbolu.

Wstaw sześć klatek kluczowych - począwszy od piątej, a skończywszy na dwudziestej piątej.

Dla każdej z nich tak ustaw pozycję i spłaszczenie symbolu (skalując symbol w pionie), by uzyskać animację piłki odbijającej się od podłoża. W parzystych klatkach symbol powinien znajdować się na dole sceny i być lekko spłaszczony, a w nieparzystych - osiągać pozycję szczytową (w kolejnych klatkach coraz niższą, tak by ruch wyglądał realistycznie). Ostatnia klatka powinna zawierać symbol na środku sceny.

Błyskotliwe strony WWW

Dla wszystkich nieparzystych klatek przesuń suwak Easing do pozycji In (w oknie właściwości dostępnym po dwukrotnym kliknięciu danej klatki kluczowej), a dla parzystych, z wyjątkiem ostatniej, do pozycji Out. Dzięki temu symbol-kółko będzie reagował na odbicie zgodnie z prawami fizyki.

Wstaw dwie klatki kluczowe w czterdziestej i czterdziestej piątej klatce sceny.

Dla czterdziestej piątej klatki określ jasność obiektu na 100 procent. W tym celu kliknij dwukrotnie symbol i na karcie Color Effects ustaw odpowiednio parametr Brightness.

Dodaj do sceny drugą warstwę i utwórz w niej klatkę kluczową dla pozycji czterdziestej. Przeciągnij ją tak, by znajdowała się pod pierwszą warstwą.

Ustaw w niej typ animacji na Motion Tween.

Błyskotliwe strony WWW

Wstaw symbol do drugiej warstwy w czterdziestej klatce, we właściwościach symbolu zaznacz pole Single Frame i podaj wartość 40. W ten sposób symbol nie będzie się animował, lecz zawsze wyświetlona będzie jedna jego klatka (w naszym przypadku 40) .

Wyrównaj nowo wstawiony symbol, by się pokrywał z już istniejącym.

Wstaw dla drugiej warstwy kluczową klatkę w pozycji 50 i powiększ w niej symbol o 300 procent.

We właściwościach symbolu ustaw przezroczystość na 0 procent (Parametr Alpha na karcie Color Effects).

Przesuń suwak Easing do pozycji Out we właściwościach kluczowej klatki znajdującej się na czterdziestej pozycji drugiej warstwy.

Aby uniknąć cyklicznego odtwarzania całej animacji, wstaw do ostatniej kluczowej klatki akcję Stop.

W tym celu kliknij dwukrotnie kluczową klatkę i na karcie Actions dodaj Stop (dostępne po kliknięciu przycisku z plusem).

<HR ALIGN=CENTER WIDTH=50%>

Praktyczne rady

Błyskotliwe strony WWW

Zestawienie narzędzi edycyjnych w programie Macromedia Flash 4

Pojedyncze kliknięcie konturu zaznacza jedynie jeden segment; aby zaznaczyć cały obrys, kliknij dwukrotnie.

Zwróć uwagę na polecenie Edit | Paste in Place - umożliwia ono wklejenie skopiowanego wcześniej obiektu w miejsce, gdzie znajdował się (znajduje się) oryginał. Korzystanie z tej funkcji znacznie skraca czas potrzebny na komponowanie sceny - zwłaszcza w przypadku animowania obiektów.

Gdy trzeba precyzyjnie przesunąć obiekt, wystarczy posłużyć się klawiszami kursora lub klawiszami kursora z naciśniętym klawiszem [Shift] - przesunięcie będzie większe.

W celu zmiany kształtu linii lub konturu skorzystaj z przycisku Smooth (wygładza krzywizny linii) lub Straighten ("prostuje" długie fragmenty linii).

Jeżeli Twoim zdaniem linia ma zbyt wiele wierzchołków, możesz ją zoptymalizować poleceniem Modify | Curves | Optimize. Efektywne korzystanie z tej metody może znacznie "odchudzić" animacje. Użycie zakraplacza z naciśniętym klawiszem [Shift] powoduje ustawienie atrybutów wszystkich narzędzi (domyślnie dotyczy to wyłącznie Ink Bottle i Paint Bucket).

Każdy, kto miał okazję oglądać strony WWW wzbogacone technologią Macromedia Flash, zgodzi się prawdopodobnie ze mną, że podstawową zaletą tego formatu są duże możliwości tworzenia dynamicznych, animowanych scen. Dlatego też na zakończenie omówimy poruszanie obiektów - po przeczytaniu tej części będziesz mógł zmienić nie do poznania swoje statyczne strony WWW!

Program Macromedia Flash pozwala na uzyskanie efektu animacji co najmniej trzema sposobami - każdy ma swoje wady i zalety i nadaje się do określonych celów.

Kluczem do tworzenia profesjonalnych, atrakcyjnych prezentacji jest takie łączenie wspomnianych technik, by uzupełniały się nawzajem.