Błyskotliwe strony WWW

Możliwości Flasha w zakresie tworzenia kształtów, w porównaniu do tradycyjnych programów graficznych, są ograniczone. Oferowane opcje doskonale jednak wspomagają proces animacji oraz pozwalają uzyskać niezbędny stopień kontroli nad projektem.


Możliwości Flasha w zakresie tworzenia kształtów, w porównaniu do tradycyjnych programów graficznych, są ograniczone. Oferowane opcje doskonale jednak wspomagają proces animacji oraz pozwalają uzyskać niezbędny stopień kontroli nad projektem.

Na początek zapoznaj się z najprostszymi narzędziami - są nimi Oval i Rectangle. Za ich pomocą możesz tworzyć podstawowe kształty: elipsy i prostokąty. Jeśli chcesz tworzyć figury o ustalonych proporcjach (tak, by otrzymać odpowiednio okręgi i kwadraty) nie zapomnij o uaktywnieniu opcji View| Snap. Teraz Flash będzie usiłował poprawić tworzone obiekty, by miały równe proporcje (analogiczny efekt uzyskasz, przytrzymując naciśnięty klawisz [Shift] podczas rysowania). W przypadku obu narzędzi masz możliwość dopasowania niektórych parametrów: kolor konturu (Line Color) i wypełnienia (Fill Color) oraz grubość i wzór konturu (odpowiednio Line Thickness i Line Style). Jeśli przykładowe wzory linii nie są odpowiednie, możesz zdefiniować własny (w tym celu z rozwijanej listy dostępnych wzorów wybierz opcję Custom). Warto pamiętać, że wzorzyste kontury mogą spowolnić wyświetlanie skomplikowanych scen. W przypadku narzędzia Rectangle można dodatkowo określić zaokrąglenie wierzchołków - służy do tego przycisk Round Rectange Radius.

Praktyczne rady

Staraj się unikać stosowania wzorzystych konturów (szczególnie w przypadku animowanych obiektów) - poza drastycznym spowolnieniem animacji prowadzi to do powiększenia rozmiaru pliku wynikowego.

Jeśli wypełniasz pewien obszar kolorem, użyj w tym celu narzędzia Paint Bucket, zamiast zamalowywać powierzchnię pędzlem (Brush).

Aby skrócić czas rysowania obiektu złożonego z dużej liczby linii, możesz uprościć krzywą, stosując opcję Smooth (narzędzie Arrow); zauważalne efekty daje dopiero kilkukrotne zastosowanie tego polecenia.

Pamiętaj o opcji View | Snap - pozwala na precyzyjne pozycjonowanie tworzonych i przemieszczanych kształtów.

Do tworzenia odręcznych rysunków użyj ołówka (Pencil) - narzędzie oferuje kilka trybów pracy (Pencil Mode) różniących się liczbą szczegółów i stylem tworzonych linii: od prostych łamanych (Straighten) do łagodnych łuków (Smooth). Kolej na pędzel (Brush). W rękach doświadczonego użytkownika stanowi potężne narzędzie znacznie przyspieszające proces poprawiania czy retuszu utworzonych obiektów. Wiele dodatkowych opcji dostępnych pod przyciskiem Brush Mode pozwoli pokrywać farbą wyłącznie wypełnienie zaznaczonego obiektu (Paint Fills), rysować linie pod istniejącymi kształtami (Paint Behind), rysować linie tylko nad zaznaczonym obszarem (Paint Selection) czy też zawęzić obszar malowania do wnętrza konturu, w którym rozpocząłeś malowanie. Oprócz malowania wybranym kolorem można własnoręcznie ustalić kolor farby z zaimportowanej dowolnej bitmapy (może to być zdjęcie lub obrazek). W tym celu włącz do projektu plik graficzny (polecenie File | Import) i rozbij go na edytowalny kształt poleceniem Modify | Break Apart - dzięki tej operacji będziesz mógł go modyfikować lub pobierać wybrane elementy (np. kolor wypełnienia). Następnie pobierz kolor bitmapy za pomocą zakraplacza (Dropper). Teraz wybierz narzędzie Paint i możesz malować, używając jako tekstury wczytanej uprzednio bitmapy.

Przycisk oznaczony literą A pozwala na wprowadzanie do sceny tekstu. Przed wskazaniem miejsca, w którym będziemy wpisywać dany tekst, należy określić jego parametry: krój czcionki (Font), jej wielkość (Font Size), kolor liter (Text Color), atrybuty (Bold, Italic), położenie tekstu (Alignment) i właściwości akapitu (Paragraph). Wszystkie z wymienionych cech można zmodyfikować również później, jeśli nie zgrupowałeś tekstu lub nie rozbiłeś go na krzywe poleceniem Modify | Break Apart. Przydatna jest możliwość płynnej zmiany kerningu (poziomych odstępów między znakami); w tym celu zaznacz tekst i dopasuj odstępy, naciskając [Ctrl Alt strzałka w lewo] i [Ctrl Alt strzałka w prawo]. W czwartej wersji Flasha dodano możliwość tworzenia pól tekstowych, których zawartość może być modyfikowana przez użytkownika podczas odtwarzania filmu. Aby utworzyć obiekt tego typu, zaznacz przycisk Text Field przed wpisaniem tekstu na ekranie.

Ostatnią czynnością tworzenia grafiki jest rysowanie linii. Jak w większości programów graficznych, także i we Flashu możemy określić jej grubość, kolor i wzór. Pamiętaj o przydatnym klawiszu [Shift] - pozwala uzyskać linie poziome, pionowe i nachylone pod kątem 45 stopni.

Jeśli uważasz, że zaprezentowany zestaw narzędzi nie wystarcza do komfortowego tworzenia elementów składowych projektów, możesz zaimportować grafiki wektorowe zapisane w formacie CorelDRAW! lub Adobe Ilustratora. Ostatecznie spróbuj przekształcić bitmapy w obrysy wektorowe, korzystając z polecenia Modify | Trace Bitmap (więcej informacji na ten temat znajdziesz w dalszej części artykułu).