Chroń swój system


More Properties, na krążku PCWK 12/1999. ###

To mały, ale bardzo wygodny program do edytowania ustawień pracy systemu - można go nazwać ulepszoną wersją Edytora założeń systemowych. Należy tylko pamiętać o kopii zapasowej plików Rejestru przed dokonaniem jakichkolwiek zmian.

Podglądactwo stosowane

Chociaż w IE5 brakuje podglądu wydruku, można do tego celu wykorzystać domyślny edytor stron WWW.

Chociaż w IE5 brakuje podglądu wydruku, można do tego celu wykorzystać domyślny edytor stron WWW.

Jeśli pracujesz z Windows 9x i Internet Explorerem w wersji co najmniej4, możesz szybko przeglądać wiele typów plików multimedialnych wprost w otwartym oknie folderu. Wiąże się to, co prawda, z koniecznością wyświetlania zawartości folderów w trybie sieci Web, nielubianym przez wielu użytkowników, ale jeśli chwilowo nie masz dobrej i szybkiej przeglądarki takich plików, warto spróbować.

Przejdź do menu Widok i zaznacz opcję Jako strona sieci Web. Jeśli opis folderu pojawił się nad ikonami plików w postaci poziomego paska, powiększ okno folderu (rozciągnij w poziomie), a opis wraz z podglądem plików pojawią się po lewej stronie ikon.

Niestety, nie wszystkie typy plików mogą być przeglądane (a raczej odgrywane) w ten sposób, np. filmy i pliki dźwiękowe. Można temu zaradzić. Otwórz folder C:\Windows\Web w Eksploratorze Windows. Wybierz Widok | Dostosuj ten folder. Zaznacz teraz opcję Utwórz lub edytuj dokument HTML i kliknij dwa kolejne przyciski Dalej. Strona HTML zostanie otworzona do edycji w Notatniku. Wybierz Wyszukaj |Znajdź, wpisz wantmedia i kliknij przycisk Znajdź następny. W wyniku poszukiwania powinien zostać zaznaczony fragment linii "var wantMedia = false". Zamień wyraz "false" na "true". Zapisz zmieniony plik i opuść Notatnik. Zamknij wszystkie otwarte okna Eksploratora.

Teraz możesz otworzyć folder z plikami dźwiękowymi lub animacjami i odtwarzać je w obszarze podglądu okna Eksploratora Windows.

Drukowanie stron WWW raz jeszcze

O kłopotach związanych z drukowaniem stron WWW pisaliśmy już w poprzednim wydaniu PCWK Plus - jak się okazuje, temat nie został wyczerpany. Chociaż IE5 ma kilka opcji, za pomocą których można ustawić sposób drukowania strony WWW, brakuje, niestety, podglądu wydruku. Z tego powodu często drukowana jest cała zawartość długiej strony WWW, podczas gdy wystarczyłoby zadrukować jedną stronę papieru.

Na szczęście, można obejrzeć podgląd wydruku strony WWW, chociaż przy wykorzystaniu zewnętrznej aplikacji - domyślnego edytora stron, którym najczęściej jest Word, FrontPage Express lub FrontPage (wszystkie te programy mają opcję podglądu wydruku). Otwórz stronę w IE5 i wybierz Plik | Edytuj za pomocą.... Uruchomiony zostanie domyślny edytor stron WWW - przejdź w nim do Plik | Podgląd wydruku. Dalsze operacje prześledzimy na przykładzie Worda 2000 (opcja Podgląd wydruku działa bardzo podobnie w FrontPage i FrontPage Express).

W uruchomionym Podglądzie wydruku możesz szybko odnaleźć interesujący fragment witryny (odpowiednie numery stron wpiszesz potem w opcjach drukowania). Za pomocą przycisków możesz włączyć wyświetlanie jednej lub kilku stron jednocześnie, a także wybrać powiększenie. Teraz wystarczy wrócić do IE5 i wybrać Plik | Drukuj (możesz to zrobić nawet w Wordzie).

Wpisz teraz zapamiętane numery stron ... i gotowe.

A teraz kilka słów o niedogodnościach. Jeśli FrontPage Express zniekształca widok bardziej rozbudowanych stron, np. zawierających ramki - można użyć pełnej wersji FrontPage lub Worda, chociaż podgląd wydruku w FrontPage Expressie powinien na tyle dobrze wyświetlić stronę, że określenie obszaru do drukowania będzie możliwe. Jeżeli zechcesz wydrukować pojedynczy plik graficzny lub tekstowy (może się tak zdarzyć, gdy klikniesz odnośnik prowadzący nie do strony HTML, lecz osobnego pliku), opcja Edytuj w IE5 będzie niedostępna. Co zrobić? Można zapisać grafikę lub plik tekstowy w pliku (Plik | Zapisz jako), a następnie otworzyć ten plik za pomocą programu graficznego (w przypadku grafiki) lub WordPada (w przypadku pliku tekstowego). Jeśli domyślnym edytorem plików tekstowych jest Notatnik (który nie ma podglądu wydruku), naciśnij klawisz [Shift], kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę pliku tekstowego, wybierz Otwórz z, a następnie pozycję WordPad i kliknij przycisk OK.