Chroń swój system

Na pytanie o bezpieczeństwo danych w Windows 95/98 przeważnie można usłyszeć jedną odpowiedź: "Przejdź na Windows NT". Na szczęście istnieje kilka sposobów poprawienia zabezpieczeń bez kosztownej zmiany systemu.


Na pytanie o bezpieczeństwo danych w Windows 95/98 przeważnie można usłyszeć jedną odpowiedź: "Przejdź na Windows NT". Na szczęście istnieje kilka sposobów poprawienia zabezpieczeń bez kosztownej zmiany systemu.

Większość tych sposobów nie kosztuje nic, oczywiście poza poświęceniem pewnej ilości czasu, można też wyłożyć kilka groszy na zakup jednego z wielu programów shareware, kontrolujących dostępność systemu. Nie ma zabezpieczeń doskonałych i prawdopodobnie zdeterminowany haker będzie mógł uzyskać dostęp do sytemu i zawartości dysków. Warto jednak wykorzystać wszelkie dostępne metody, aby niepowołanym osobom maksymalnie utrudnić dostęp do naszych zasobów.

Zamknij drzwi. Podczas startu systemu na ekranie pojawia się okno z prośbą o wybór użytkownika i podanie hasła. Czy jest jedno z zabezpieczeń przed niepowołanym dostępem? Otóż nie. Wybór użytkownika pomaga tylko systemowi załadować odpowiednie spersonalizowane ustawienia systemu. Wystarczy nacisnąć [Esc] lub kliknąć przycisk Anuluj, aby uruchomić system z domyślnymi ustawieniami.

Jak widać, nie jest to najlepsze zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem. Można na szczęście w prosty sposób zabezpieczyć startowanie systemu, wykorzystując ... wygaszacz ekranu. Najpierw należy przygotować wygaszacz. Przejdź do Start | Ustawienia | Panel sterowania, dwukrotnie kliknij Ekran. W oknie dialogowym, które się pojawi, przejdź na kartę Wygaszacz ekranu. Zaznacz opcję Ochrona hasłem i kliknij przycisk Zmień. Podaj nowe hasło, które związane będzie z wygaszaczem ekranu. Teraz należy sprawić, aby wygaszacz ekranu był uruchamiany przy każdym starcie systemu. Jak to zrobić? Przejdź do Start | Znajdź | Pliki lub foldery. W pole Nazwa wpisz *.scr.

Użyj przycisku Przeglądaj i wybierz folder C:\Windows. Kliknij przycisk Znajdź. Jeśli korzystasz z Windows 98, wybierz teraz wygaszacz ekranu, którego używasz, kliknij go prawym przyciskiem myszy i przeciągnij do Start | Programy | Autostart. Puść przycisk myszy i wybierz Utwórz skrót(y) tutaj z menu podręcznego. W przypadku, gry pracujesz pod Windows 95, otwórz folder C:\Windows\Menu Start\Programy\Autostart i tam umieść skrót do wygaszacza. Od tej pory po każdym uruchomieniu systemu konieczne będzie podanie hasła, aby rozpocząć pracę.

Bezpieczeństwo w sieci

Chroń swój system

Korzystając z Edytora założeń systemowych, należy pamiętać o pozostawieniu możliwości wycofania zmian w przyszłości.

Jeśli udostępniasz pliki i foldery w sieci Microsoft, możesz zwiększyć kontrolę na dostępnością zasobów systemu (uwaga: opisana tu metoda może nie dać spodziewanych rezultatów w innych rodzajach sieci, np. Netware).

Otwórz Mój komputer, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę napędu, którego udostępnianie chcesz zmienić (możesz też wybrać jeden z folderów lub nawet pojedynczy plik). Z menu podręcznego wybierz Udostępnianie lub wybierz Właściwości i przejdź na kartę Udostępnianie. Jeśli te opcje nie są widoczne, musisz włączyć możliwość udostępniania plików. Przejdź do Start | Ustawienia | Panel sterowania i dwukrotnie kliknij Sieć. Teraz kliknij przycisk

Udostępnianie plików i drukarek. Zaznacz opcję Chcę mieć możliwość udostępnienia innym moich plików. Możesz też zaznaczyć drugie pole, jeśli chcesz udostępniać swoje drukarki. Kliknij przycisk OK.

W oknie Właściwości na karcie Udostępnianie zaznacz pole Udostępniony jako. Możesz teraz wpisać nazwę, pod którą folder (lub plik) będzie widoczny w sieci i wybrać rodzaj udostępniania (Tylko do odczytu, Pełny, Zależny od hasła). Jeśli wybierzesz opcję Zależny od hasła, możesz podać dwa różne (najlepiej) hasła - podanie pierwszego będzie wymagane przy próbie dostępu do plików w trybie tylko do odczytu, podanie drugiego umożliwi pełny dostęp - z możliwością modyfikacji, zapisywania i usuwania plików.

Ustal odpowiednie założenia. Krążek instalacyjny Windows 95 i 98 zawiera kilka przydatnych narzędzi, które nie są zwykle używane - z tego prostego powodu, że użytkownicy o nich nie wiedzą. Warto kiedyś poświęcić chwilę i przyjrzeć się bliżej zawartości krążka z napisem "Windows..." Jednym z takich narzędzi jest Edytor założeń systemowych, znany też jako poledit (od System Policy Editor). To bardzo przydatne narzędzie, zwłaszcza jeśli komputer włączony jest do sieci lub korzysta z niego kilka osób. Wykorzystamy ten program do poprawienia zabezpieczeń systemu.

Najpierw jednak konieczne jest utworzenie przynajmniej jednego profilu użytkownika (jeżeli taki istnieje, możesz przejść do następnego akapitu). W Windows 95 otwórz Panel sterowania i dwukrotnie kliknij ikonę Hasła. Przejdź na kartę Profile użytkownika. Wybierz drugą opcję, tj. Użytkownicy mogą dostosować.... Jeśli chcesz, zaznacz jedno lub dwa pola, które zostaną uaktywnione. Być może, trzeba będzie ponownie uruchomić system, przedtem jednak zostaniesz poproszony o podanie nazwy i hasła dla nowego użytkownika, następnie zostanie utworzony nowy profil. W Windows 98 sprawa jest dużo prostsza. Wystarczy dwukrotnie kliknąć pozycję Użytkownicy w Panelu sterowania - i postępować zgodnie ze wskazówkami.