Cztery sposoby ochrony arkusza

Wielokrotnie wspominaliśmy już w "Plusie" o różnych sposobach zabezpieczania danych w arkuszu. W tym wydaniu postanowiliśmy zrobić krótkie zestawienie najważniejszych metod. Należy jednak pamiętać, że wielu ludzi z różnych pobudek wciąż poświęca mnóstwo czasu na złamanie zabezpieczeń - również arkuszy kalkulacyjnych. Czy warto w takim razie stosować wszystkie te sposoby? Z pewnością tak, ale należy zdawać sobie sprawę, że nie dają one stuprocentowej pewności.


Wielokrotnie wspominaliśmy już w "Plusie" o różnych sposobach zabezpieczania danych w arkuszu. W tym wydaniu postanowiliśmy zrobić krótkie zestawienie najważniejszych metod. Należy jednak pamiętać, że wielu ludzi z różnych pobudek wciąż poświęca mnóstwo czasu na złamanie zabezpieczeń - również arkuszy kalkulacyjnych. Czy warto w takim razie stosować wszystkie te sposoby? Z pewnością tak, ale należy zdawać sobie sprawę, że nie dają one stuprocentowej pewności.

Ochrona komórek

Aby uruchomić drugi tryb edycji formuł, należy usunąć zaznaczenie pola Edytuj bezpośrednio w komórce.

Aby uruchomić drugi tryb edycji formuł, należy usunąć zaznaczenie pola Edytuj bezpośrednio w komórce.

Każda komórka Excela ma dwie ważne cechy. Pierwsza określa, czy komórka jest ukryta, druga - czy pole jest zablokowane. Zablokowana komórka nie może być zmieniona, natomiast zawartość komórki ukrytej nie jest wyświetlana na pasku formuły. Domyślnie każda komórka jest zablokowana i nie ukryta.

Jak to się więc dzieje, że możemy bez problemu edytować arkusz?

Blokowanie i ukrycie komórek nie ma znaczenia, dopóki nie zostanie włączona ochrona danych arkusza bądź skoroszytu.

Aby zmienić ustawienia ochrony komórek, należy zaznaczyć odpowiedni obszar w arkuszu, a następnie przejść do Format | Komórki na karcie Ochrona. Znajdują się tutaj dwa pola: Zablokuj i Ukryj, których zaznaczenie włączy odpowiednią opcję zabezpieczenia komórek.

Nie blokuj komórek, do których przyszły użytkownik arkusza będzie wprowadzał dane, możesz natomiast z powodzeniem zablokować komórki zawierające formuły, tytuły itp. Możesz także ukryć komórki z formułami, aby inni nie mogli "podglądać" sposobu, w jaki funkcjonuje arkusz.

Jeśli chcesz włączyć ochronę arkusza, przejdź do Narzędzia | Ochrona | Chroń arkusz. W oknie Chroń arkusz opcja Zawartość musi być zaznaczona!

Możesz wpisać hasło, które dodatkowo zabezpieczy arkusz przed niepowołanym dostępem. Zablokowane komórki nie będą mogły być edytowane, a cały arkusz zostanie zabezpieczony przed innymi zmianami, np. wstawianiem wierszy i kolumn czy zmianą rozmiaru.

Ochrona skoroszytu

Opcja Narzędzia | Ochrona | Chroń skoroszyt pozwala zabezpieczyć strukturę arkuszy - nie można ich usuwać, przemieszczać, ukrywać, odkrywać, a także dodać nowy arkusz lub zmienić nazwę już istniejącego.

Ochrona pliku

Istnieje sposób takiego zabezpieczenia pliku skoroszytu, aby użytkownik przy każdym otwarciu pliku musiał podawać hasło. W Excelu 2000 należy wybrać Narzędzia | Opcje ogólne w oknie Zapisz jako. Możesz wpisać jedno lub obydwa hasła: Hasło ochrony przed otwarciem i Hasło ochrony przed zmianami. Pierwsze powoduje, że przy każdym otwarciu pliku trzeba podać hasło, drugie - że bez podania hasła plik będzie otwarty w trybie tylko-do-odczytu.

Ochrona VBA

Chociaż liczba wybranych przez Autofiltr pól znika z paska stanu, można ją wyświetlić, korzystając z funkcji SUMY. POŚREDNIE() .

Chociaż liczba wybranych przez Autofiltr pól znika z paska stanu, można ją wyświetlić, korzystając z funkcji SUMY. POŚREDNIE() .

Jeżeli skoroszyt zawiera jakieś makra VBA (Visual Basic for Applications), możesz ich użyć do ochrony. Użyj kombinacji [Alt F11], by uruchomić edytor Visual Basic. Wybierz odpowiedni projekt z okna Projects. Teraz przejdź do Tools ę VBAProject Properties na kartę Protection. Zaznacz opcję Lock project for viewing. Możesz wpisać hasło w pole Password i ponownie ten sam ciąg znaków w Confirm password. Kliknij OK i zamknij edytor VB.

Inny sposób na formuły

Typowa edycja formuł wygląda mniej więcej tak: po dwukrotnym kliknięciu komórki z formułą pojawia się pionowa belka kursora i można dokonać zmian w treści formuły. Istnieje także inny sposób, przydatny zwłaszcza wtedy, gdy arkusz jest już (prawie) gotowy, a wypada jeszcze przejrzeć ważniejsze pola i upewnić się, czy na przykład formuły korzystają z właściwych danych.

Przejdź do Narzędzia | Opcje na kartę Edycja. Usuń zaznaczenie pola Edytuj bezpośrednio w komórce i kliknij OK. Od tej pory dwukrotne kliknięcie komórki z formułą spowoduje zaznaczenie pól użytych w wywołaniu formuły. Co masz zrobić, jeśli zechcesz jednak dokonać zmian? Przejdź do paska formuły - za pomocą myszy lub klawisza [F2]. Jeżeli chcesz wyłączyć tryb takiej edycji formuł, ponownie zaznacz pole Edytuj bezpośrednio w komórce w opcjach Excela.

Wszystkie liczby Autofiltru

Gdy użyjesz Autofitru, na pasku stanu Excela pojawia się krótka informacja, ile wierszy z podanego zakresu zostało wybranych. Niestety, jak to często bywa z paskiem stanu, informacja znika bardzo szybko w trakcie dalszej edycji arkusza. Jeżeli jest potrzebna, można użyć funkcji SUMY. POŚREDNIE(). Gdy na przykład Autofiltr stosowany jest do zakresu pól D5: D23, to wywołanie funkcji przyjmie postać =SUMY. POŚREDNIE(2; D5: D23). Pierwszy argument, 2, oznacza, iż chcesz znać liczbę widocznych komórek. Użycie tej funkcji ma tę zaletę, że jej wynik będzie uaktualniany po każdej zmianie kryteriów Autofiltru.