Czysty szablon (Word 97, 2000)

Jaki jest najprostszy szablon dokumentu Worda?

Jaki jest najprostszy szablon dokumentu Worda? Oczywiście normal.dot. Jednak z czasem może się w nim znaleźć sporo niepotrzebnych rzeczy: makra, formatowania stylów itd. Może on także zawierać kody makrowirusów, a także pozostałości po programach antywirusowych (jeśli makrowirus zostanie wykryty i usunięty).

Jeśli chcesz oczyścić szablon normal.dot, otwórz go do edycji (Plik|Otwórz) - znajduje się w folderze Program FilesMicrosoft OfficeSzablony. Możesz sprawdzić, czy zawiera makra. Przejdź do Narzędzia|Makro|Makra i z pola Makra w wybierz pozycję Normal.dot (szablon globalny). Możesz teraz usunąć wybrane makra za pomocą przycisku Usuń, a następnie zamknąć otwarty szablon, zapisując wprowadzone zmiany. Możliwe jest także bardzo radykalne wyczyszczenie zawartości szablonu. Wystarczy usunąć plik normal.dot z folderu Microsoft OfficeSzablony. Przy następnym uruchomieniu Worda nowy, czysty jak łza, szablon globalny zostanie utworzony automatycznie.