Dekada Stealth

Dokładnie przed dziesięcioma laty po raz pierwszy odnotowano atak wirusa, który, posługując się technologią Stealth, był niewidoczny przez system operacyjny...

Dokładnie przed dziesięcioma laty po raz pierwszy odnotowano atak wirusa, który, posługując się technologią Stealth, był niewidoczny przez system operacyjny.

Pamiętnego dnia 22.09.1989 r. wirus 4096 zainfekował wiele komputerów, które odmawiały posłuszeństwa, wyświetlając na ekranie napis Frodo lives. W ten sposób wirus zyskał sobie przydomek Frodo. Wiele informacji i ciekawostek na temat wirusów znajdziesz w internetowej witrynie www.dds.nl/~ic/virus/indexeng.htm.